ஆரோக்கியம்     
Salud

-

la ambulancia +

ஆம்புலன்ஸ்

-

el vendaje +

கட்டுத்துணி

-

el nacimiento +

பிறப்பு

-

la presión arterial +

இரத்த அழுத்தம்

-

la higiene personal +

உடல் பாதுகாப்பு

-

el resfriado +

ஜலதோஷம்

-

la crema +

கிரீம்

-

la muleta +

ஊன்றுகோல்

-

el chequeo +

பரிசோதனை

-

el agotamiento +

முழு சோர்வு

-

la mascarilla facial +

முகப்பூச்சு

-

el botiquín de emergencia +

முதலுதவிப் பெட்டி

-

la curación +

குணமாதல்

-

la salud +

ஆரோக்கியம்

-

el audífono +

கேட்டல் கருவி

-

el hospital +

வைத்தியசாலை

-

la inyección +

ஊசிபோடுதல்

-

la lesión +

காயம்

-

el maquillaje +

ஒப்பனை

-

el masaje +

மசாஜ்

-

la medicina +

மருந்து

-

el medicamento +

மருந்து

-

el mortero +

காரை

-

el protector bucal +

வாய்ப் பாதுகாப்பு

-

el cortaúñas +

நகம்வெட்டி

-

la obesidad +

மிகவும் குண்டாக இருத்தல்

-

la operación +

அறுவைச் சிகிச்சை

-

el dolor +

வலி

-

el perfume +

நறுமணக் கலவை

-

la pastilla +

மாத்திரை

-

el embarazo +

கர்ப்பம்

-

la maquinilla de afeitar +

சவரக்கருவி

-

el afeitado +

முகச் சவரம்

-

la brocha de afeitar +

சவரம் செய்யும் பிரஷ்

-

el sueño +

தூக்கம்

-

el fumador +

புகை பிடிப்பவர்

-

la prohibición de fumar +

புகை பிடித்தல் தடை

-

el protector solar +

சன்ஸ்கிரீன்

-

el hisopo +

காயங்கள் துடைக்கப் பயன்படும் சிறு துணி

-

el cepillo de dientes +

பல்துலக்கும் பிரஷ்

-

la pasta de dientes +

பற்பசை

-

el palillo de dientes +

பல் குத்த உதவும் குச்சி

-

la víctima +

பாதிக்கப்பட்டவர்

-

la báscula de baño +

எடை அளவை

-

la silla de ruedas +

சக்கர நாற்காலி

-
la ambulancia
ஆம்புலன்ஸ்

-
el vendaje
கட்டுத்துணி

-
el nacimiento
பிறப்பு

-
la presión arterial
இரத்த அழுத்தம்

-
la higiene personal
உடல் பாதுகாப்பு

-
el resfriado
ஜலதோஷம்

-
la crema
கிரீம்

-
la muleta
ஊன்றுகோல்

-
el chequeo
பரிசோதனை

-
el agotamiento
முழு சோர்வு

-
la mascarilla facial
முகப்பூச்சு

-
el botiquín de emergencia
முதலுதவிப் பெட்டி

-
la curación
குணமாதல்

-
la salud
ஆரோக்கியம்

-
el audífono
கேட்டல் கருவி

-
el hospital
வைத்தியசாலை

-
la inyección
ஊசிபோடுதல்

-
la lesión
காயம்

-
el maquillaje
ஒப்பனை

-
el masaje
மசாஜ்

-
la medicina
மருந்து

-
el medicamento
மருந்து

-
el mortero
காரை

-
el protector bucal
வாய்ப் பாதுகாப்பு

-
el cortaúñas
நகம்வெட்டி

-
la obesidad
மிகவும் குண்டாக இருத்தல்

-
la operación
அறுவைச் சிகிச்சை

-
el dolor
வலி

-
el perfume
நறுமணக் கலவை

-
la pastilla
மாத்திரை

-
el embarazo
கர்ப்பம்

-
la maquinilla de afeitar
சவரக்கருவி

-
el afeitado
முகச் சவரம்

-
la brocha de afeitar
சவரம் செய்யும் பிரஷ்

-
el sueño
தூக்கம்

-
el fumador
புகை பிடிப்பவர்

-
la prohibición de fumar
புகை பிடித்தல் தடை

-
el protector solar
சன்ஸ்கிரீன்

-
el hisopo
காயங்கள் துடைக்கப் பயன்படும் சிறு துணி

-
el cepillo de dientes
பல்துலக்கும் பிரஷ்

-
la pasta de dientes
பற்பசை

-
el palillo de dientes
பல் குத்த உதவும் குச்சி

-
la víctima
பாதிக்கப்பட்டவர்

-
la báscula de baño
எடை அளவை

-
la silla de ruedas
சக்கர நாற்காலி