கலைகள்     
Artes

-

los aplausos +

கைதட்டல்

-

el arte +

கலை

-

la reverencia +

வணங்குதல்

-

la brocha +

தூரிகை

-

el libro para colorear +

வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்

-

la bailadora +

நடனமாது

-

el dibujo +

சித்திரம்

-

la galería +

கலைக்கூடம்

-

la vidriera +

கண்ணாடி ஜன்னல்

-

el graffiti +

பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை

-

la artesanía +

கைவினைக் கலை

-

el mosaico +

மொசைக்

-

el mural +

சுவர்ச் சித்திரங்கள்

-

el museo +

அருங்காட்சியகம்

-

la representación +

செயல்திறன்

-

el dibujo +

படம்

-

el poema +

கவிதை

-

la escultura +

சிற்பம்

-

la canción +

பாட்டு

-

la estatua +

சிலை

-

la acuarela +

நீர் வண்ணங்கள்

-
los aplausos
கைதட்டல்

-
el arte
கலை

-
la reverencia
வணங்குதல்

-
la brocha
தூரிகை

-
el libro para colorear
வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்

-
la bailadora
நடனமாது

-
el dibujo
சித்திரம்

-
la galería
கலைக்கூடம்

-
la vidriera
கண்ணாடி ஜன்னல்

-
el graffiti
பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை

-
la artesanía
கைவினைக் கலை

-
el mosaico
மொசைக்

-
el mural
சுவர்ச் சித்திரங்கள்

-
el museo
அருங்காட்சியகம்

-
la representación
செயல்திறன்

-
el dibujo
படம்

-
el poema
கவிதை

-
la escultura
சிற்பம்

-
la canción
பாட்டு

-
la estatua
சிலை

-
la acuarela
நீர் வண்ணங்கள்