வாங்குதல்     
Compras

-

la panadería +

அடுமனை

-

el código de barras +

பட்டை குறி

-

la librería +

புத்தகக் கடை

-

el café +

சிற்றுண்டி விடுதி

-

la farmacia +

மருந்துக்கடை

-

la tintorería +

உலர் சலவை

-

la floristería +

பூக் கடை

-

el regalo +

பரிசுப்பொருள்

-

el mercado +

அங்காடி

-

el mercado +

சந்தை மண்டபம்

-

el quiosco de periódicos +

செய்தித்தாள் நிலைப்பாட்டை

-

la farmacia +

மருந்தகம்

-

la oficina de correos +

அஞ்சல் அலுவலகம்

-

la cerámica +

மண்பாண்ட அங்காடி

-

la venta +

விற்பனை

-

la tienda +

கடை

-

las compras +

பொருள் வாங்குதல்

-

la bolsa de la compra +

ஷாப்பிங் பை

-

la cesta de la compra +

ஷாப்பிங் கூடை

-

el carrito de la compra +

ஷாப்பிங் வண்டி

-

la vuelta por las tiendas +

ஷாப்பிங் சுற்றுலா

-
la panadería
அடுமனை

-
el código de barras
பட்டை குறி

-
la librería
புத்தகக் கடை

-
el café
சிற்றுண்டி விடுதி

-
la farmacia
மருந்துக்கடை

-
la tintorería
உலர் சலவை

-
la floristería
பூக் கடை

-
el regalo
பரிசுப்பொருள்

-
el mercado
அங்காடி

-
el mercado
சந்தை மண்டபம்

-
el quiosco de periódicos
செய்தித்தாள் நிலைப்பாட்டை

-
la farmacia
மருந்தகம்

-
la oficina de correos
அஞ்சல் அலுவலகம்

-
la cerámica
மண்பாண்ட அங்காடி

-
la venta
விற்பனை

-
la tienda
கடை

-
las compras
பொருள் வாங்குதல்

-
la bolsa de la compra
ஷாப்பிங் பை

-
la cesta de la compra
ஷாப்பிங் கூடை

-
el carrito de la compra
ஷாப்பிங் வண்டி

-
la vuelta por las tiendas
ஷாப்பிங் சுற்றுலா