இசை     
Música

-

el acordeón +

அக்கார்டியன்

-

la balalaica +

பலேலெய்கா

-

la banda +

இசைக்குழு

-

el banjo +

பாஞ்சோ இசைக்கருவி

-

el clarinete +

க்ளாரினெட்

-

el concierto +

கச்சேரி

-

el tambor +

டிரம்

-

la batería +

டிரம்ஸ்

-

la flauta +

புல்லாங்குழல்

-

el piano de cola +

பெரும் பியானோ

-

la guitarra +

கிடார்

-

la sala +

அரங்கு

-

el teclado +

விசைப்பலகை

-

la armónica +

மவுத் ஆர்கன்

-

la música +

இசை

-

el atril +

இசை தாள்தாங்கி

-

la nota +

இசைக் குறிப்பு

-

el órgano +

இசை ஆர்கன்

-

el piano +

பியானோ

-

el saxofón +

சாக்சஃபோன்

-

el cantante +

பாடகர்

-

la cuerda +

கம்பி இழை

-

la trompeta +

ஊதுகொம்பு

-

el trompetista +

ஊதுகொம்பு வாசிப்பவர்

-

el violín +

வயலின்

-

el estuche de violín +

வயலின் பெட்டி

-

el xilófono +

சைலோபோன்

-
el acordeón
அக்கார்டியன்

-
la balalaica
பலேலெய்கா

-
la banda
இசைக்குழு

-
el banjo
பாஞ்சோ இசைக்கருவி

-
el clarinete
க்ளாரினெட்

-
el concierto
கச்சேரி

-
el tambor
டிரம்

-
la batería
டிரம்ஸ்

-
la flauta
புல்லாங்குழல்

-
el piano de cola
பெரும் பியானோ

-
la guitarra
கிடார்

-
la sala
அரங்கு

-
el teclado
விசைப்பலகை

-
la armónica
மவுத் ஆர்கன்

-
la música
இசை

-
el atril
இசை தாள்தாங்கி

-
la nota
இசைக் குறிப்பு

-
el órgano
இசை ஆர்கன்

-
el piano
பியானோ

-
el saxofón
சாக்சஃபோன்

-
el cantante
பாடகர்

-
la cuerda
கம்பி இழை

-
la trompeta
ஊதுகொம்பு

-
el trompetista
ஊதுகொம்பு வாசிப்பவர்

-
el violín
வயலின்

-
el estuche de violín
வயலின் பெட்டி

-
el xilófono
சைலோபோன்