கட்டிடக்கலை     
Arquitectura

-

la arquitectura +

கட்டிடக்கலை

-

la arena +

அரங்கம்

-

el granero +

தானிய களஞ்சியம்

-

el barroco +

ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-

el bloque +

தொகுதி

-

la casa de ladrillos +

செங்கல் வீடு

-

el puente +

பாலம்

-

el edificio +

கட்டடம்

-

el castillo +

அரண்மனை

-

la catedral +

தேவாலயம்

-

la columna +

பத்தி

-

las obras +

கட்டுமானத் தளம்

-

la cúpula +

குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-

la fachada +

கட்டிடத்தின் முகப்பு

-

el estadio de fútbol +

கால்பந்து மைதானம்

-

la fortaleza +

கோட்டை

-

el frontón +

கேபிள்

-

la puerta +

வாயிற் கதவு

-

la casa de entramado de madera +

அரைமர வீடு

-

el faro +

கலங்கரை விளக்கம்

-

el monumento +

நினைவுச் சின்னம்

-

la mezquita +

மசூதி

-

el obelisco +

சதுரத் தூபி

-

el edificio de oficinas +

அலுவலக கட்டிடம்

-

el techo +

கூரை

-

la ruina +

சிதைவு

-

el andamio +

சாரம்

-

el rascacielos +

பல மாடிக் கட்டிடம்

-

el puente colgante +

தொங்கு பாலம்

-

la baldosa +

தரை ஓடு

-
la arquitectura
கட்டிடக்கலை

-
la arena
அரங்கம்

-
el granero
தானிய களஞ்சியம்

-
el barroco
ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-
el bloque
தொகுதி

-
la casa de ladrillos
செங்கல் வீடு

-
el puente
பாலம்

-
el edificio
கட்டடம்

-
el castillo
அரண்மனை

-
la catedral
தேவாலயம்

-
la columna
பத்தி

-
las obras
கட்டுமானத் தளம்

-
la cúpula
குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-
la fachada
கட்டிடத்தின் முகப்பு

-
el estadio de fútbol
கால்பந்து மைதானம்

-
la fortaleza
கோட்டை

-
el frontón
கேபிள்

-
la puerta
வாயிற் கதவு

-
la casa de entramado de madera
அரைமர வீடு

-
el faro
கலங்கரை விளக்கம்

-
el monumento
நினைவுச் சின்னம்

-
la mezquita
மசூதி

-
el obelisco
சதுரத் தூபி

-
el edificio de oficinas
அலுவலக கட்டிடம்

-
el techo
கூரை

-
la ruina
சிதைவு

-
el andamio
சாரம்

-
el rascacielos
பல மாடிக் கட்டிடம்

-
el puente colgante
தொங்கு பாலம்

-
la baldosa
தரை ஓடு