பெரிய விலங்குகள்     
Animales grandes

-

el caimán +

முதலை

-

las astas +

கிளைமான்கள்

-

el babuino +

பெருங்குரங்கு

-

el oso +

கரடி

-

el búfalo +

எருமை

-

el camello +

ஒட்டகம்

-

el guepardo +

சிறுத்தைப்புலி

-

la vaca +

மாடு

-

el cocodrilo +

முதலை

-

el dinosaurio +

டைனோசர்

-

el burro +

கழுதை

-

el dragón +

டிராகன்

-

el elefante +

யானை

-

la jirafa +

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

el gorila +

மனிதக்குரங்கு

-

el hipopótamo +

நீர்யானை

-

el caballo +

குதிரை

-

el canguro +

கங்காரு

-

el leopardo +

சிறுத்தை

-

el león +

சிங்கம்

-

la llama +

லாமா

-

el lince +

லின்க்ஸ்

-

el monstruo +

அசாதாரன மிருகம்

-

el alce +

கடமான்

-

el avestruz +

தீக்கோழி

-

el panda +

பாண்டா

-

el cerdo +

பன்றி

-

el oso polar +

துருவக் கரடி

-

el puma +

பூமா

-

el rinoceronte +

காண்டாமிருகம்

-

el ciervo +

ஆண் கலைமான்

-

el tigre +

புலி

-

la morsa +

கடற்பசு

-

el caballo salvaje +

காட்டு குதிரை

-

la cebra +

வரிக்குதிரை

-
el caimán
முதலை

-
las astas
கிளைமான்கள்

-
el babuino
பெருங்குரங்கு

-
el oso
கரடி

-
el búfalo
எருமை

-
el camello
ஒட்டகம்

-
el guepardo
சிறுத்தைப்புலி

-
la vaca
மாடு

-
el cocodrilo
முதலை

-
el dinosaurio
டைனோசர்

-
el burro
கழுதை

-
el dragón
டிராகன்

-
el elefante
யானை

-
la jirafa
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
el gorila
மனிதக்குரங்கு

-
el hipopótamo
நீர்யானை

-
el caballo
குதிரை

-
el canguro
கங்காரு

-
el leopardo
சிறுத்தை

-
el león
சிங்கம்

-
la llama
லாமா

-
el lince
லின்க்ஸ்

-
el monstruo
அசாதாரன மிருகம்

-
el alce
கடமான்

-
el avestruz
தீக்கோழி

-
el panda
பாண்டா

-
el cerdo
பன்றி

-
el oso polar
துருவக் கரடி

-
el puma
பூமா

-
el rinoceronte
காண்டாமிருகம்

-
el ciervo
ஆண் கலைமான்

-
el tigre
புலி

-
la morsa
கடற்பசு

-
el caballo salvaje
காட்டு குதிரை

-
la cebra
வரிக்குதிரை