பெரிய விலங்குகள்     
Animales grandes

-

el caimán

முதலை

-

las astas

கிளைமான்கள்

-

el babuino

பெருங்குரங்கு

-

el oso

கரடி

-

el búfalo

எருமை

-

el camello

ஒட்டகம்

-

el guepardo

சிறுத்தைப்புலி

-

la vaca

மாடு

-

el cocodrilo

முதலை

-

el dinosaurio

டைனோசர்

-

el burro

கழுதை

-

el dragón

டிராகன்

-

el elefante

யானை

-

la jirafa

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

el gorila

மனிதக்குரங்கு

-

el hipopótamo

நீர்யானை

-

el caballo

குதிரை

-

el canguro

கங்காரு

-

el leopardo

சிறுத்தை

-

el león

சிங்கம்

-

la llama

லாமா

-

el lince

லின்க்ஸ்

-

el monstruo

அசாதாரன மிருகம்

-

el alce

கடமான்

-

el avestruz

தீக்கோழி

-

el panda

பாண்டா

-

el cerdo

பன்றி

-

el oso polar

துருவக் கரடி

-

el puma

பூமா

-

el rinoceronte

காண்டாமிருகம்

-

el ciervo

ஆண் கலைமான்

-

el tigre

புலி

-

la morsa

கடற்பசு

-

el caballo salvaje

காட்டு குதிரை

-

la cebra

வரிக்குதிரை

-
el caimán
முதலை

-
las astas
கிளைமான்கள்

-
el babuino
பெருங்குரங்கு

-
el oso
கரடி

-
el búfalo
எருமை

-
el camello
ஒட்டகம்

-
el guepardo
சிறுத்தைப்புலி

-
la vaca
மாடு

-
el cocodrilo
முதலை

-
el dinosaurio
டைனோசர்

-
el burro
கழுதை

-
el dragón
டிராகன்

-
el elefante
யானை

-
la jirafa
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
el gorila
மனிதக்குரங்கு

-
el hipopótamo
நீர்யானை

-
el caballo
குதிரை

-
el canguro
கங்காரு

-
el leopardo
சிறுத்தை

-
el león
சிங்கம்

-
la llama
லாமா

-
el lince
லின்க்ஸ்

-
el monstruo
அசாதாரன மிருகம்

-
el alce
கடமான்

-
el avestruz
தீக்கோழி

-
el panda
பாண்டா

-
el cerdo
பன்றி

-
el oso polar
துருவக் கரடி

-
el puma
பூமா

-
el rinoceronte
காண்டாமிருகம்

-
el ciervo
ஆண் கலைமான்

-
el tigre
புலி

-
la morsa
கடற்பசு

-
el caballo salvaje
காட்டு குதிரை

-
la cebra
வரிக்குதிரை