சிறிய விலங்குகள்     
Animales pequeños

-

la hormiga +

எறும்பு

-

el escarabajo +

வண்டு

-

el pájaro +

பறவை

-

la jaula del pájaro +

பறவைக்கூண்டு

-

la pajarera +

பறவை வீடு

-

el abejorro +

வண்டு

-

la mariposa +

வண்ணாத்துப்பூச்சி

-

la oruga +

கம்பளிப்பூச்சி

-

el ciempiés +

பூரான்

-

el cangrejo +

நண்டு

-

la mosca +

-

la rana +

தவளை

-

el carpín dorado +

தங்கமீன்

-

el saltamontes +

வெட்டுக்கிளி

-

el conejillo de indias +

வாலில்லாத பன்றி

-

el hámster +

ஹாம்ஸ்டர்

-

el erizo +

முள்ளம்பன்றி

-

el colibrí +

ஹம்மிங்பேர்ட்

-

la iguana +

உடும்பு

-

el insecto +

பூச்சி

-

la medusa +

ஜெல்லிமீன்

-

el gatito +

பூனைக் குட்டி

-

la mariquita +

பொன்வண்டு

-

el lagarto +

பல்லி

-

el piojo +

பேன்

-

la marmota +

மர்மொட்

-

el mosquito +

கொசு

-

el ratón +

சுண்டெலி

-

la ostra +

முத்துச் சிப்பி

-

el escorpión +

தேள்

-

el caballito de mar +

கடல் குதிரை

-

la concha +

சிப்பி

-

el camarón +

இறால்

-

la araña +

சிலந்தி பூச்சி

-

la tela de araña +

சிலந்தி வலை

-

la estrella de mar +

நட்சத்திர மீன்

-

la avispa +

குளவி

-
la hormiga
எறும்பு

-
el escarabajo
வண்டு

-
el pájaro
பறவை

-
la jaula del pájaro
பறவைக்கூண்டு

-
la pajarera
பறவை வீடு

-
el abejorro
வண்டு

-
la mariposa
வண்ணாத்துப்பூச்சி

-
la oruga
கம்பளிப்பூச்சி

-
el ciempiés
பூரான்

-
el cangrejo
நண்டு

-
la mosca


-
la rana
தவளை

-
el carpín dorado
தங்கமீன்

-
el saltamontes
வெட்டுக்கிளி

-
el conejillo de indias
வாலில்லாத பன்றி

-
el hámster
ஹாம்ஸ்டர்

-
el erizo
முள்ளம்பன்றி

-
el colibrí
ஹம்மிங்பேர்ட்

-
la iguana
உடும்பு

-
el insecto
பூச்சி

-
la medusa
ஜெல்லிமீன்

-
el gatito
பூனைக் குட்டி

-
la mariquita
பொன்வண்டு

-
el lagarto
பல்லி

-
el piojo
பேன்

-
la marmota
மர்மொட்

-
el mosquito
கொசு

-
el ratón
சுண்டெலி

-
la ostra
முத்துச் சிப்பி

-
el escorpión
தேள்

-
el caballito de mar
கடல் குதிரை

-
la concha
சிப்பி

-
el camarón
இறால்

-
la araña
சிலந்தி பூச்சி

-
la tela de araña
சிலந்தி வலை

-
la estrella de mar
நட்சத்திர மீன்

-
la avispa
குளவி