கருத்தியலான பதங்கள்     
Abstraktsed mõisted

-

valitsus

நிர்வாகம்

-

reklaam

விளம்பர பிரசாரம்

-

nool

அம்பு

-

keeld

தடை

-

karjäär

பணித்துறை

-

keskpaik

மையம்

-

valik

தேர்ந்தெடுப்பு

-

koostöö

உடனுழைப்பு

-

värv

நிறம்

-

kokkupuude

தொடர்பு

-

oht

ஆபத்து

-

armuavaldus

காதல் அறிவிப்பு

-

lagunemine

சரிவு

-

definitsioon

வரையறை

-

erinevus

வேறுபாடு

-

raskus

கஷ்டம்

-

suund

திசை

-

avastus

கண்டுபிடித்தல்

-

korralagedus

கோளாறு

-

kaugus

தொலைவு

-

vahemaa

தூரம்

-

mitmekesisus

பன்முகத்தன்மை

-

vaev

முயற்சி

-

uurimine

ஆய்வு

-

kukkumine

வீழ்ச்சி

-

jõud

வலிமை

-

lõhn

வாசனை

-

vabadus

சுதந்திரம்

-

kummitus

பேய்

-

pool

பாதி

-

kõrgus

உயரம்

-

abi

உதவி

-

peidupaik

மறைவிடம்

-

kodumaa

தாய்நாடு

-

puhtus

சுகாதாரம்

-

idee

யோசனை

-

illusioon

மாயை

-

fantaasia

கற்பனைத்திறன்

-

intelligentsus

அறிவு

-

kutse

அழைப்பு

-

õiglus

நீதி

-

valgus

ஒளி

-

pilk

தோற்றம்

-

kaotus

இழப்பு

-

suurendus

பெரிதாக்குதல்

-

viga

தவறு

-

mõrv

கொலை

-

rahvus

தேசம்

-

uudsus

புதுமை

-

võimalus

விருப்பத்தேர்வு

-

kannatlikkus

பொறுமை

-

planeerimine

திட்டமிடல்

-

probleem

பிரச்சினை

-

kaitse

பாதுகாப்பு

-

peegeldus

பிரதிபலிப்பு

-

vabariik

குடியரசு

-

risk

துணிந்து இறங்குதல்

-

ohutus

பாதுகாப்பு

-

saladus

இரகசியம்

-

sugu

செக்ஸ்/பாலினம்

-

vari

நிழல்

-

suurus

அளவு

-

solidaarsus

ஒற்றுமை

-

edu

வெற்றி

-

toetus

ஆதரவு

-

traditsioon

பாரம்பரியம்

-

kaal

எடை

-
valitsus
நிர்வாகம்

-
reklaam
விளம்பர பிரசாரம்

-
nool
அம்பு

-
keeld
தடை

-
karjäär
பணித்துறை

-
keskpaik
மையம்

-
valik
தேர்ந்தெடுப்பு

-
koostöö
உடனுழைப்பு

-
värv
நிறம்

-
kokkupuude
தொடர்பு

-
oht
ஆபத்து

-
armuavaldus
காதல் அறிவிப்பு

-
lagunemine
சரிவு

-
definitsioon
வரையறை

-
erinevus
வேறுபாடு

-
raskus
கஷ்டம்

-
suund
திசை

-
avastus
கண்டுபிடித்தல்

-
korralagedus
கோளாறு

-
kaugus
தொலைவு

-
vahemaa
தூரம்

-
mitmekesisus
பன்முகத்தன்மை

-
vaev
முயற்சி

-
uurimine
ஆய்வு

-
kukkumine
வீழ்ச்சி

-
jõud
வலிமை

-
lõhn
வாசனை

-
vabadus
சுதந்திரம்

-
kummitus
பேய்

-
pool
பாதி

-
kõrgus
உயரம்

-
abi
உதவி

-
peidupaik
மறைவிடம்

-
kodumaa
தாய்நாடு

-
puhtus
சுகாதாரம்

-
idee
யோசனை

-
illusioon
மாயை

-
fantaasia
கற்பனைத்திறன்

-
intelligentsus
அறிவு

-
kutse
அழைப்பு

-
õiglus
நீதி

-
valgus
ஒளி

-
pilk
தோற்றம்

-
kaotus
இழப்பு

-
suurendus
பெரிதாக்குதல்

-
viga
தவறு

-
mõrv
கொலை

-
rahvus
தேசம்

-
uudsus
புதுமை

-
võimalus
விருப்பத்தேர்வு

-
kannatlikkus
பொறுமை

-
planeerimine
திட்டமிடல்

-
probleem
பிரச்சினை

-
kaitse
பாதுகாப்பு

-
peegeldus
பிரதிபலிப்பு

-
vabariik
குடியரசு

-
risk
துணிந்து இறங்குதல்

-
ohutus
பாதுகாப்பு

-
saladus
இரகசியம்

-
sugu
செக்ஸ்/பாலினம்

-
vari
நிழல்

-
suurus
அளவு

-
solidaarsus
ஒற்றுமை

-
edu
வெற்றி

-
toetus
ஆதரவு

-
traditsioon
பாரம்பரியம்

-
kaal
எடை