கட்டிடக்கலை     
Arhitektuur

-

arhitektuur +

கட்டிடக்கலை

-

areen +

அரங்கம்

-

ait +

தானிய களஞ்சியம்

-

barokk +

ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-

ehitusklots +

தொகுதி

-

telliskivimaja +

செங்கல் வீடு

-

sild +

பாலம்

-

hoone +

கட்டடம்

-

loss +

அரண்மனை

-

katedraal +

தேவாலயம்

-

sammas +

பத்தி

-

ehitusplats +

கட்டுமானத் தளம்

-

kuppel +

குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-

fassaad +

கட்டிடத்தின் முகப்பு

-

jalgpallistaadion +

கால்பந்து மைதானம்

-

kindlus +

கோட்டை

-

viil +

கேபிள்

-

värav +

வாயிற் கதவு

-

puitsõrestikmaja +

அரைமர வீடு

-

tuletorn +

கலங்கரை விளக்கம்

-

ehitis +

நினைவுச் சின்னம்

-

mošee +

மசூதி

-

obelisk +

சதுரத் தூபி

-

büroohoone +

அலுவலக கட்டிடம்

-

katus +

கூரை

-

varemed +

சிதைவு

-

tellingud +

சாரம்

-

pilvelõhkuja +

பல மாடிக் கட்டிடம்

-

rippsild +

தொங்கு பாலம்

-

kahhel +

தரை ஓடு

-
arhitektuur
கட்டிடக்கலை

-
areen
அரங்கம்

-
ait
தானிய களஞ்சியம்

-
barokk
ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-
ehitusklots
தொகுதி

-
telliskivimaja
செங்கல் வீடு

-
sild
பாலம்

-
hoone
கட்டடம்

-
loss
அரண்மனை

-
katedraal
தேவாலயம்

-
sammas
பத்தி

-
ehitusplats
கட்டுமானத் தளம்

-
kuppel
குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-
fassaad
கட்டிடத்தின் முகப்பு

-
jalgpallistaadion
கால்பந்து மைதானம்

-
kindlus
கோட்டை

-
viil
கேபிள்

-
värav
வாயிற் கதவு

-
puitsõrestikmaja
அரைமர வீடு

-
tuletorn
கலங்கரை விளக்கம்

-
ehitis
நினைவுச் சின்னம்

-
mošee
மசூதி

-
obelisk
சதுரத் தூபி

-
büroohoone
அலுவலக கட்டிடம்

-
katus
கூரை

-
varemed
சிதைவு

-
tellingud
சாரம்

-
pilvelõhkuja
பல மாடிக் கட்டிடம்

-
rippsild
தொங்கு பாலம்

-
kahhel
தரை ஓடு