சிறிய விலங்குகள்     
Väikesed loomad

-

sipelgas +

எறும்பு

-

mardikas +

வண்டு

-

lind +

பறவை

-

linnupuur +

பறவைக்கூண்டு

-

pesakast +

பறவை வீடு

-

kimalane +

வண்டு

-

liblikas +

வண்ணாத்துப்பூச்சி

-

tõuk +

கம்பளிப்பூச்சி

-

sajajalgne +

பூரான்

-

krabi +

நண்டு

-

kärbes +

-

konn +

தவளை

-

kuldkala +

தங்கமீன்

-

rohutirts +

வெட்டுக்கிளி

-

merisiga +

வாலில்லாத பன்றி

-

hamster +

ஹாம்ஸ்டர்

-

siil +

முள்ளம்பன்றி

-

koolibri +

ஹம்மிங்பேர்ட்

-

iguaan +

உடும்பு

-

putukas +

பூச்சி

-

millimallikas +

ஜெல்லிமீன்

-

kassipoeg +

பூனைக் குட்டி

-

lepatriinu +

பொன்வண்டு

-

sisalik +

பல்லி

-

lehetäi +

பேன்

-

ümiseja +

மர்மொட்

-

sääsk +

கொசு

-

hiir +

சுண்டெலி

-

auster +

முத்துச் சிப்பி

-

skorpion +

தேள்

-

merihobu +

கடல் குதிரை

-

merikarp +

சிப்பி

-

krevett +

இறால்

-

ämblik +

சிலந்தி பூச்சி

-

ämblikuvõrk +

சிலந்தி வலை

-

meritäht +

நட்சத்திர மீன்

-

herilane +

குளவி

-
sipelgas
எறும்பு

-
mardikas
வண்டு

-
lind
பறவை

-
linnupuur
பறவைக்கூண்டு

-
pesakast
பறவை வீடு

-
kimalane
வண்டு

-
liblikas
வண்ணாத்துப்பூச்சி

-
tõuk
கம்பளிப்பூச்சி

-
sajajalgne
பூரான்

-
krabi
நண்டு

-
kärbes


-
konn
தவளை

-
kuldkala
தங்கமீன்

-
rohutirts
வெட்டுக்கிளி

-
merisiga
வாலில்லாத பன்றி

-
hamster
ஹாம்ஸ்டர்

-
siil
முள்ளம்பன்றி

-
koolibri
ஹம்மிங்பேர்ட்

-
iguaan
உடும்பு

-
putukas
பூச்சி

-
millimallikas
ஜெல்லிமீன்

-
kassipoeg
பூனைக் குட்டி

-
lepatriinu
பொன்வண்டு

-
sisalik
பல்லி

-
lehetäi
பேன்

-
ümiseja
மர்மொட்

-
sääsk
கொசு

-
hiir
சுண்டெலி

-
auster
முத்துச் சிப்பி

-
skorpion
தேள்

-
merihobu
கடல் குதிரை

-
merikarp
சிப்பி

-
krevett
இறால்

-
ämblik
சிலந்தி பூச்சி

-
ämblikuvõrk
சிலந்தி வலை

-
meritäht
நட்சத்திர மீன்

-
herilane
குளவி