சிப்பக்கட்டணம்     
Pakkaus

-

alumiinifolio

அலுமினிய மென்தகடு

-

tynnyri

பீப்பாய்

-

kori

கூடை

-

pullo

புட்டி

-

laatikko

பெட்டி

-

suklaarasia

சாக்லெட் பெட்டி

-

pahvi

அட்டை

-

sisältö

உள்ளடக்கம்

-

laatikko

சட்டப்பெட்டி

-

kirjekuori

உறை

-

solmu

முடிச்சு

-

metallinen laatikko

உலோகப் பெட்டி

-

öljytynnyri

எண்ணெய் டிரம்

-

kääre

சிப்பக்கட்டணம்

-

paperi

காகிதம்

-

paperipussi

காகிதப் பை

-

muovi

நெகிழி

-

tölkki

கேன்

-

kassi

தோள் பை

-

viinitynnyri

மது பீப்பாய்

-

viinipullo

மது பாட்டில்

-

puulaatikko

மரப் பெட்டி

-
alumiinifolio
அலுமினிய மென்தகடு

-
tynnyri
பீப்பாய்

-
kori
கூடை

-
pullo
புட்டி

-
laatikko
பெட்டி

-
suklaarasia
சாக்லெட் பெட்டி

-
pahvi
அட்டை

-
sisältö
உள்ளடக்கம்

-
laatikko
சட்டப்பெட்டி

-
kirjekuori
உறை

-
solmu
முடிச்சு

-
metallinen laatikko
உலோகப் பெட்டி

-
öljytynnyri
எண்ணெய் டிரம்

-
kääre
சிப்பக்கட்டணம்

-
paperi
காகிதம்

-
paperipussi
காகிதப் பை

-
muovi
நெகிழி

-
tölkki
கேன்

-
kassi
தோள் பை

-
viinitynnyri
மது பீப்பாய்

-
viinipullo
மது பாட்டில்

-
puulaatikko
மரப் பெட்டி