கருத்தியலான பதங்கள்     
Abstraktit käsitteet

-

hallinto +

நிர்வாகம்

-

mainonta +

விளம்பர பிரசாரம்

-

nuoli +

அம்பு

-

kielto +

தடை

-

ura +

பணித்துறை

-

keskus +

மையம்

-

valinta +

தேர்ந்தெடுப்பு

-

yhteistyö +

உடனுழைப்பு

-

väri +

நிறம்

-

kontakti +

தொடர்பு

-

vaara +

ஆபத்து

-

rakkaudenosoitus +

காதல் அறிவிப்பு

-

taantuma +

சரிவு

-

määritelmä +

வரையறை

-

erilaisuus +

வேறுபாடு

-

vaikeus +

கஷ்டம்

-

suunta +

திசை

-

löytö +

கண்டுபிடித்தல்

-

epäjärjestys +

கோளாறு

-

etäisyys +

தொலைவு

-

välimatka +

தூரம்

-

monimuotoisuus +

பன்முகத்தன்மை

-

ponnistus +

முயற்சி

-

tutkimusmatka +

ஆய்வு

-

kaatuminen +

வீழ்ச்சி

-

voima +

வலிமை

-

tuoksu +

வாசனை

-

vapaus +

சுதந்திரம்

-

aave +

பேய்

-

puolikas +

பாதி

-

korkeus +

உயரம்

-

apu +

உதவி

-

piilopaikka +

மறைவிடம்

-

kotimaa +

தாய்நாடு

-

puhtaus +

சுகாதாரம்

-

ajatus +

யோசனை

-

illuusio +

மாயை

-

mielikuvitus +

கற்பனைத்திறன்

-

älykkyys +

அறிவு

-

kutsu +

அழைப்பு

-

oikeus +

நீதி

-

valo +

ஒளி

-

ilme +

தோற்றம்

-

menetys +

இழப்பு

-

suurennus +

பெரிதாக்குதல்

-

virhe +

தவறு

-

murha +

கொலை

-

kansakunta +

தேசம்

-

uutuus +

புதுமை

-

vaihtoehto +

விருப்பத்தேர்வு

-

kärsivällisyys +

பொறுமை

-

suunnittelu +

திட்டமிடல்

-

ongelma +

பிரச்சினை

-

suojaus +

பாதுகாப்பு

-

heijastus +

பிரதிபலிப்பு

-

tasavalta +

குடியரசு

-

riski +

துணிந்து இறங்குதல்

-

turvallisuus +

பாதுகாப்பு

-

salaisuus +

இரகசியம்

-

sukupuoli +

செக்ஸ்/பாலினம்

-

varjo +

நிழல்

-

koko +

அளவு

-

solidaarisuus +

ஒற்றுமை

-

menestys +

வெற்றி

-

tuki +

ஆதரவு

-

perinne +

பாரம்பரியம்

-

paino +

எடை

-
hallinto
நிர்வாகம்

-
mainonta
விளம்பர பிரசாரம்

-
nuoli
அம்பு

-
kielto
தடை

-
ura
பணித்துறை

-
keskus
மையம்

-
valinta
தேர்ந்தெடுப்பு

-
yhteistyö
உடனுழைப்பு

-
väri
நிறம்

-
kontakti
தொடர்பு

-
vaara
ஆபத்து

-
rakkaudenosoitus
காதல் அறிவிப்பு

-
taantuma
சரிவு

-
määritelmä
வரையறை

-
erilaisuus
வேறுபாடு

-
vaikeus
கஷ்டம்

-
suunta
திசை

-
löytö
கண்டுபிடித்தல்

-
epäjärjestys
கோளாறு

-
etäisyys
தொலைவு

-
välimatka
தூரம்

-
monimuotoisuus
பன்முகத்தன்மை

-
ponnistus
முயற்சி

-
tutkimusmatka
ஆய்வு

-
kaatuminen
வீழ்ச்சி

-
voima
வலிமை

-
tuoksu
வாசனை

-
vapaus
சுதந்திரம்

-
aave
பேய்

-
puolikas
பாதி

-
korkeus
உயரம்

-
apu
உதவி

-
piilopaikka
மறைவிடம்

-
kotimaa
தாய்நாடு

-
puhtaus
சுகாதாரம்

-
ajatus
யோசனை

-
illuusio
மாயை

-
mielikuvitus
கற்பனைத்திறன்

-
älykkyys
அறிவு

-
kutsu
அழைப்பு

-
oikeus
நீதி

-
valo
ஒளி

-
ilme
தோற்றம்

-
menetys
இழப்பு

-
suurennus
பெரிதாக்குதல்

-
virhe
தவறு

-
murha
கொலை

-
kansakunta
தேசம்

-
uutuus
புதுமை

-
vaihtoehto
விருப்பத்தேர்வு

-
kärsivällisyys
பொறுமை

-
suunnittelu
திட்டமிடல்

-
ongelma
பிரச்சினை

-
suojaus
பாதுகாப்பு

-
heijastus
பிரதிபலிப்பு

-
tasavalta
குடியரசு

-
riski
துணிந்து இறங்குதல்

-
turvallisuus
பாதுகாப்பு

-
salaisuus
இரகசியம்

-
sukupuoli
செக்ஸ்/பாலினம்

-
varjo
நிழல்

-
koko
அளவு

-
solidaarisuus
ஒற்றுமை

-
menestys
வெற்றி

-
tuki
ஆதரவு

-
perinne
பாரம்பரியம்

-
paino
எடை