மூலப்பொருட்கள்     
Materiaalit

-

messinki

பித்தளை

-

sementti

சிமென்ட்

-

keraamiikka

பீங்கான்

-

kangas

கைத்துணி

-

kangas

துணி

-

puuvilla

பருத்தி

-

kristalli

படிகம்

-

lika

அழுக்கு

-

liima

பசை

-

nahka

பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-

metalli

உலோகம்

-

öljy

எண்ணெய்

-

jauhe

பொடி

-

suola

உப்பு

-

hiekka

மணல்

-

romu

வீணான பொருள்கள்

-

hopea

வெள்ளி

-

kivi

கல்

-

olki

வைக்கோல்

-

puu

மரம்

-

villa

கம்பளி

-
messinki
பித்தளை

-
sementti
சிமென்ட்

-
keraamiikka
பீங்கான்

-
kangas
கைத்துணி

-
kangas
துணி

-
puuvilla
பருத்தி

-
kristalli
படிகம்

-
lika
அழுக்கு

-
liima
பசை

-
nahka
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-
metalli
உலோகம்

-
öljy
எண்ணெய்

-
jauhe
பொடி

-
suola
உப்பு

-
hiekka
மணல்

-
romu
வீணான பொருள்கள்

-
hopea
வெள்ளி

-
kivi
கல்

-
olki
வைக்கோல்

-
puu
மரம்

-
villa
கம்பளி