கட்டிடக்கலை     
Arkkitehtuuri

-

arkkitehtuuri +

கட்டிடக்கலை

-

areena +

அரங்கம்

-

lato +

தானிய களஞ்சியம்

-

barokki +

ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-

rakennuspalikka +

தொகுதி

-

tiilitalo +

செங்கல் வீடு

-

silta +

பாலம்

-

rakennus +

கட்டடம்

-

linna +

அரண்மனை

-

tuomiokirkko +

தேவாலயம்

-

pylväs +

பத்தி

-

työmaa +

கட்டுமானத் தளம்

-

kupoli +

குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-

julkisivu +

கட்டிடத்தின் முகப்பு

-

jalkapallostadion +

கால்பந்து மைதானம்

-

linna +

கோட்டை

-

päätykolmio +

கேபிள்

-

portti +

வாயிற் கதவு

-

puu/kivitalo +

அரைமர வீடு

-

majakka +

கலங்கரை விளக்கம்

-

muistomerkki +

நினைவுச் சின்னம்

-

moskeija +

மசூதி

-

obeliski +

சதுரத் தூபி

-

toimistorakennus +

அலுவலக கட்டிடம்

-

katto +

கூரை

-

raunio +

சிதைவு

-

rakennusteline +

சாரம்

-

pilvenpiirtäjä +

பல மாடிக் கட்டிடம்

-

riippusilta +

தொங்கு பாலம்

-

laatta +

தரை ஓடு

-
arkkitehtuuri
கட்டிடக்கலை

-
areena
அரங்கம்

-
lato
தானிய களஞ்சியம்

-
barokki
ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-
rakennuspalikka
தொகுதி

-
tiilitalo
செங்கல் வீடு

-
silta
பாலம்

-
rakennus
கட்டடம்

-
linna
அரண்மனை

-
tuomiokirkko
தேவாலயம்

-
pylväs
பத்தி

-
työmaa
கட்டுமானத் தளம்

-
kupoli
குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-
julkisivu
கட்டிடத்தின் முகப்பு

-
jalkapallostadion
கால்பந்து மைதானம்

-
linna
கோட்டை

-
päätykolmio
கேபிள்

-
portti
வாயிற் கதவு

-
puu/kivitalo
அரைமர வீடு

-
majakka
கலங்கரை விளக்கம்

-
muistomerkki
நினைவுச் சின்னம்

-
moskeija
மசூதி

-
obeliski
சதுரத் தூபி

-
toimistorakennus
அலுவலக கட்டிடம்

-
katto
கூரை

-
raunio
சிதைவு

-
rakennusteline
சாரம்

-
pilvenpiirtäjä
பல மாடிக் கட்டிடம்

-
riippusilta
தொங்கு பாலம்

-
laatta
தரை ஓடு