பெரிய விலங்குகள்     
Isot eläimet

-

alligaattori +

முதலை

-

sarvet +

கிளைமான்கள்

-

paviaani +

பெருங்குரங்கு

-

karhu +

கரடி

-

buffalo +

எருமை

-

kameli +

ஒட்டகம்

-

gepardi +

சிறுத்தைப்புலி

-

lehmä +

மாடு

-

krokotiili +

முதலை

-

dinosaurus +

டைனோசர்

-

aasi +

கழுதை

-

lohikäärme +

டிராகன்

-

elefantti +

யானை

-

kirahvi +

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

gorilla +

மனிதக்குரங்கு

-

virtahepo +

நீர்யானை

-

hevonen +

குதிரை

-

kenguru +

கங்காரு

-

leopardi +

சிறுத்தை

-

leijona +

சிங்கம்

-

laama +

லாமா

-

ilves +

லின்க்ஸ்

-

hirviö +

அசாதாரன மிருகம்

-

hirvi +

கடமான்

-

strutsi +

தீக்கோழி

-

panda +

பாண்டா

-

sika +

பன்றி

-

jääkarhu +

துருவக் கரடி

-

puuma +

பூமா

-

sarvikuono +

காண்டாமிருகம்

-

peura +

ஆண் கலைமான்

-

tiikeri +

புலி

-

mursu +

கடற்பசு

-

villihevonen +

காட்டு குதிரை

-

seepra +

வரிக்குதிரை

-
alligaattori
முதலை

-
sarvet
கிளைமான்கள்

-
paviaani
பெருங்குரங்கு

-
karhu
கரடி

-
buffalo
எருமை

-
kameli
ஒட்டகம்

-
gepardi
சிறுத்தைப்புலி

-
lehmä
மாடு

-
krokotiili
முதலை

-
dinosaurus
டைனோசர்

-
aasi
கழுதை

-
lohikäärme
டிராகன்

-
elefantti
யானை

-
kirahvi
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
gorilla
மனிதக்குரங்கு

-
virtahepo
நீர்யானை

-
hevonen
குதிரை

-
kenguru
கங்காரு

-
leopardi
சிறுத்தை

-
leijona
சிங்கம்

-
laama
லாமா

-
ilves
லின்க்ஸ்

-
hirviö
அசாதாரன மிருகம்

-
hirvi
கடமான்

-
strutsi
தீக்கோழி

-
panda
பாண்டா

-
sika
பன்றி

-
jääkarhu
துருவக் கரடி

-
puuma
பூமா

-
sarvikuono
காண்டாமிருகம்

-
peura
ஆண் கலைமான்

-
tiikeri
புலி

-
mursu
கடற்பசு

-
villihevonen
காட்டு குதிரை

-
seepra
வரிக்குதிரை