சிறிய விலங்குகள்     
Pienet eläimet

-

muurahainen +

எறும்பு

-

kuoriainen +

வண்டு

-

lintu +

பறவை

-

lintuhäkki +

பறவைக்கூண்டு

-

linnunpönttö +

பறவை வீடு

-

kimalainen +

வண்டு

-

perhonen +

வண்ணாத்துப்பூச்சி

-

toukka +

கம்பளிப்பூச்சி

-

tuhatjalkainen +

பூரான்

-

taskurapu +

நண்டு

-

kärpänen +

-

sammakko +

தவளை

-

kultakala +

தங்கமீன்

-

heinäsirkka +

வெட்டுக்கிளி

-

marsu +

வாலில்லாத பன்றி

-

hamsteri +

ஹாம்ஸ்டர்

-

siili +

முள்ளம்பன்றி

-

kolibri +

ஹம்மிங்பேர்ட்

-

iguaani +

உடும்பு

-

hyönteinen +

பூச்சி

-

meduusa +

ஜெல்லிமீன்

-

kissanpentu +

பூனைக் குட்டி

-

leppäkerttu +

பொன்வண்டு

-

lisko +

பல்லி

-

kirva +

பேன்

-

murmeli +

மர்மொட்

-

hyttynen +

கொசு

-

hiiri +

சுண்டெலி

-

osteri +

முத்துச் சிப்பி

-

skorpioni +

தேள்

-

merihevonen +

கடல் குதிரை

-

simpukka +

சிப்பி

-

katkarapu +

இறால்

-

hämähäkki +

சிலந்தி பூச்சி

-

hämähäkinverkko +

சிலந்தி வலை

-

meritähti +

நட்சத்திர மீன்

-

ampiainen +

குளவி

-
muurahainen
எறும்பு

-
kuoriainen
வண்டு

-
lintu
பறவை

-
lintuhäkki
பறவைக்கூண்டு

-
linnunpönttö
பறவை வீடு

-
kimalainen
வண்டு

-
perhonen
வண்ணாத்துப்பூச்சி

-
toukka
கம்பளிப்பூச்சி

-
tuhatjalkainen
பூரான்

-
taskurapu
நண்டு

-
kärpänen


-
sammakko
தவளை

-
kultakala
தங்கமீன்

-
heinäsirkka
வெட்டுக்கிளி

-
marsu
வாலில்லாத பன்றி

-
hamsteri
ஹாம்ஸ்டர்

-
siili
முள்ளம்பன்றி

-
kolibri
ஹம்மிங்பேர்ட்

-
iguaani
உடும்பு

-
hyönteinen
பூச்சி

-
meduusa
ஜெல்லிமீன்

-
kissanpentu
பூனைக் குட்டி

-
leppäkerttu
பொன்வண்டு

-
lisko
பல்லி

-
kirva
பேன்

-
murmeli
மர்மொட்

-
hyttynen
கொசு

-
hiiri
சுண்டெலி

-
osteri
முத்துச் சிப்பி

-
skorpioni
தேள்

-
merihevonen
கடல் குதிரை

-
simpukka
சிப்பி

-
katkarapu
இறால்

-
hämähäkki
சிலந்தி பூச்சி

-
hämähäkinverkko
சிலந்தி வலை

-
meritähti
நட்சத்திர மீன்

-
ampiainen
குளவி