அலுவலகம்     
Toimisto

-

kuulakärkikynä +

பந்துமுனை பேனா

-

tauko +

இடைவேளை

-

salkku +

கைப்பெட்டி

-

värikynä +

வண்ணப் பென்சில்

-

konferenssi +

மாநாடு

-

kokoustila +

கலந்தாய்வு அறை

-

kopio +

நகல்

-

hakemisto +

அடைவு

-

tiedosto +

கோப்பு

-

arkistokaappi +

கோப்பு அலமாரி

-

mustekynä +

மையூற்று எழுதுகோல்

-

kirjelokero +

கடிதத் தட்டு

-

tussi +

குறிப்போன்

-

muistikirja +

குறிப்பேடு

-

muistilappu +

குறிதாள் அட்டை

-

toimisto +

அலுவலகம்

-

työtuoli +

அலுவலக நாற்காலி

-

ylityö +

மிகைநேரம்

-

paperiliitin +

காகிதக் கவ்வி

-

lyijykynä +

பென்சில்

-

rei'itin +

துளைப்பி

-

kassakaappi +

பெட்டகம்

-

teroitin +

கூராக்கி

-

paperisilppu +

துண்டாக்கப்பட்ட காகிதம்

-

silppuri +

துருவுகருவி

-

kierresidonta +

பிணைப்பு சுழல்

-

niitti +

பிணிப்பூசி

-

nitoja +

பிணிக்கை

-

kirjoituskone +

தட்டெழுத்து இயந்திரம்

-

työpiste +

பணிநிலையம்

-
kuulakärkikynä
பந்துமுனை பேனா

-
tauko
இடைவேளை

-
salkku
கைப்பெட்டி

-
värikynä
வண்ணப் பென்சில்

-
konferenssi
மாநாடு

-
kokoustila
கலந்தாய்வு அறை

-
kopio
நகல்

-
hakemisto
அடைவு

-
tiedosto
கோப்பு

-
arkistokaappi
கோப்பு அலமாரி

-
mustekynä
மையூற்று எழுதுகோல்

-
kirjelokero
கடிதத் தட்டு

-
tussi
குறிப்போன்

-
muistikirja
குறிப்பேடு

-
muistilappu
குறிதாள் அட்டை

-
toimisto
அலுவலகம்

-
työtuoli
அலுவலக நாற்காலி

-
ylityö
மிகைநேரம்

-
paperiliitin
காகிதக் கவ்வி

-
lyijykynä
பென்சில்

-
rei'itin
துளைப்பி

-
kassakaappi
பெட்டகம்

-
teroitin
கூராக்கி

-
paperisilppu
துண்டாக்கப்பட்ட காகிதம்

-
silppuri
துருவுகருவி

-
kierresidonta
பிணைப்பு சுழல்

-
niitti
பிணிப்பூசி

-
nitoja
பிணிக்கை

-
kirjoituskone
தட்டெழுத்து இயந்திரம்

-
työpiste
பணிநிலையம்