அறைக்கலண்கள்     
Meubles

-

le fauteuil +

கைப்பிடி நாற்காலி

-

le lit +

படுக்கை

-

la literie +

படுக்கைத் துணி

-

la bibliothèque +

புத்தக அலமாரி

-

le tapis +

கம்பளம்

-

la chaise +

நாற்காலி

-

la commode +

அடுக்குப் பெட்டி

-

le berceau +

தொட்டில்

-

l'armoire +

அலமாரி

-

le rideau +

திரைச்சீலை

-

le rideau +

திரைச்சீலை

-

le bureau +

மேசை

-

le ventilateur +

மின் விசிறி

-

la natte +

பாய்

-

le parc pour bébé +

பிளேபென்

-

le fauteuil à bascule +

ஆடும் நாற்காலி

-

le coffre-fort +

பாதுகாப்புப் பெட்டகம்

-

le siège +

ஆசனம்

-

l'étagère +

அலமாரி

-

la table de chevet +

பக்க மேசை

-

le canapé +

சோஃபா

-

le tabouret +

ஸ்டூல்

-

la table +

மேசை

-

la lampe de table +

மேசை விளக்கு

-

la poubelle +

கழிவு பேப்பர் கூடை

-
le fauteuil
கைப்பிடி நாற்காலி

-
le lit
படுக்கை

-
la literie
படுக்கைத் துணி

-
la bibliothèque
புத்தக அலமாரி

-
le tapis
கம்பளம்

-
la chaise
நாற்காலி

-
la commode
அடுக்குப் பெட்டி

-
le berceau
தொட்டில்

-
l'armoire
அலமாரி

-
le rideau
திரைச்சீலை

-
le rideau
திரைச்சீலை

-
le bureau
மேசை

-
le ventilateur
மின் விசிறி

-
la natte
பாய்

-
le parc pour bébé
பிளேபென்

-
le fauteuil à bascule
ஆடும் நாற்காலி

-
le coffre-fort
பாதுகாப்புப் பெட்டகம்

-
le siège
ஆசனம்

-
l'étagère
அலமாரி

-
la table de chevet
பக்க மேசை

-
le canapé
சோஃபா

-
le tabouret
ஸ்டூல்

-
la table
மேசை

-
la lampe de table
மேசை விளக்கு

-
la poubelle
கழிவு பேப்பர் கூடை