மதம்     
Religion

-

la fête de Pâques +

ஈஸ்டர்

-

l'œuf de Pâques +

ஈஸ்டர் முட்டை

-

l'ange +

தேவதூதன்

-

la cloche +

மணி

-

la bible +

பைபிள்

-

l'évêque +

பாதிரியார்

-

la bénédiction +

ஆசிர்வாதம்

-

le bouddhisme +

புத்தமதம்

-

le christianisme +

கிறிஸ்துவ மதம்

-

le cadeau de Noël +

கிறிஸ்துமஸ் பரிசு

-

l'arbre de Noël +

கிறிஸ்துமஸ் மரம்

-

l'église +

தேவாலயம்

-

le cercueil +

சவப்பெட்டி

-

la création +

உருவாக்கம்

-

le crucifix +

அறையப்பட்ட ஏசுவைக் கொண்ட சிலுவை

-

le diable +

பிசாசு

-

le dieu +

கடவுள்

-

l'hindouisme +

இந்து மதம்

-

l'islam +

இஸ்லாமியம்

-

le judaïsme +

யூத மதம்

-

la méditation +

தியானம்

-

la momie +

பதம் செய்யப்பட்ட சடலம்

-

le musulman +

முஸ்லீம்

-

le pape +

போப்பாண்டவர்

-

la prière +

பிரார்த்தனை

-

le prêtre +

மதகுரு

-

la religion +

மதம்

-

l'office religieux / la messe +

கத்தோலிக்க மத பூஜை

-

la synagogue +

ஜெபக்கூடம்

-

le temple +

கோவில்

-

le tombeau +

கல்லறை

-
la fête de Pâques
ஈஸ்டர்

-
l'œuf de Pâques
ஈஸ்டர் முட்டை

-
l'ange
தேவதூதன்

-
la cloche
மணி

-
la bible
பைபிள்

-
l'évêque
பாதிரியார்

-
la bénédiction
ஆசிர்வாதம்

-
le bouddhisme
புத்தமதம்

-
le christianisme
கிறிஸ்துவ மதம்

-
le cadeau de Noël
கிறிஸ்துமஸ் பரிசு

-
l'arbre de Noël
கிறிஸ்துமஸ் மரம்

-
l'église
தேவாலயம்

-
le cercueil
சவப்பெட்டி

-
la création
உருவாக்கம்

-
le crucifix
அறையப்பட்ட ஏசுவைக் கொண்ட சிலுவை

-
le diable
பிசாசு

-
le dieu
கடவுள்

-
l'hindouisme
இந்து மதம்

-
l'islam
இஸ்லாமியம்

-
le judaïsme
யூத மதம்

-
la méditation
தியானம்

-
la momie
பதம் செய்யப்பட்ட சடலம்

-
le musulman
முஸ்லீம்

-
le pape
போப்பாண்டவர்

-
la prière
பிரார்த்தனை

-
le prêtre
மதகுரு

-
la religion
மதம்

-
l'office religieux / la messe
கத்தோலிக்க மத பூஜை

-
la synagogue
ஜெபக்கூடம்

-
le temple
கோவில்

-
le tombeau
கல்லறை