தாவரங்கள்     
Plantes

-

le bambou +

மூங்கில்

-

la fleur +

அரும்பு மலர்ச்சி

-

le bouquet de fleurs +

மலர்கள் பூச்செண்டு

-

la branche +

கிளை

-

le bourgeon +

மொட்டு

-

le cactus +

கள்ளிச்செடி

-

le trèfle +

க்ளோவர்

-

la pomme de pin +

தாவரக் கூம்பு

-

le bleuet +

கார்ன்ஃப்ளவர்

-

le crocus +

க்ரோகஸ்

-

la jonquille +

டாஃபடில்

-

la marguerite +

டெய்சி

-

le pissenlit +

டான்டேலியன்

-

la fleur +

மலர்

-

le feuillage +

பசுமை இலைகள்

-

les céréales +

தானியம்

-

l'herbe +

புல்

-

la croissance +

வளர்ச்சி

-

la jacinthe +

நீலோற்பலம்

-

le gazon +

புல்வெளி

-

le lys +

லில்லி

-

la graine de lin +

ஆளி விதை

-

le champignon +

காளான்

-

l'olivier +

ஆலிவ் மரம்

-

le palmier +

பனை மரம்

-

la pensée +

பான்சி

-

le pêcher +

குழிப்பேரி மரம்

-

la plante +

தாவரம்

-

le coquelicot +

கசகசா செடி

-

la racine +

வேர்

-

la rose +

ரோஜா

-

la graine +

விதை

-

le perce-neige +

பனித்துளிப் பூ

-

le tournesol +

சூரியகாந்தி

-

l'épine +

முள்

-

le tronc +

அடிமரம்

-

la tulipe +

ட்யூலிப்

-

le nénuphar +

நீர் லில்லி

-

le blé +

கோதுமை

-
le bambou
மூங்கில்

-
la fleur
அரும்பு மலர்ச்சி

-
le bouquet de fleurs
மலர்கள் பூச்செண்டு

-
la branche
கிளை

-
le bourgeon
மொட்டு

-
le cactus
கள்ளிச்செடி

-
le trèfle
க்ளோவர்

-
la pomme de pin
தாவரக் கூம்பு

-
le bleuet
கார்ன்ஃப்ளவர்

-
le crocus
க்ரோகஸ்

-
la jonquille
டாஃபடில்

-
la marguerite
டெய்சி

-
le pissenlit
டான்டேலியன்

-
la fleur
மலர்

-
le feuillage
பசுமை இலைகள்

-
les céréales
தானியம்

-
l'herbe
புல்

-
la croissance
வளர்ச்சி

-
la jacinthe
நீலோற்பலம்

-
le gazon
புல்வெளி

-
le lys
லில்லி

-
la graine de lin
ஆளி விதை

-
le champignon
காளான்

-
l'olivier
ஆலிவ் மரம்

-
le palmier
பனை மரம்

-
la pensée
பான்சி

-
le pêcher
குழிப்பேரி மரம்

-
la plante
தாவரம்

-
le coquelicot
கசகசா செடி

-
la racine
வேர்

-
la rose
ரோஜா

-
la graine
விதை

-
le perce-neige
பனித்துளிப் பூ

-
le tournesol
சூரியகாந்தி

-
l'épine
முள்

-
le tronc
அடிமரம்

-
la tulipe
ட்யூலிப்

-
le nénuphar
நீர் லில்லி

-
le blé
கோதுமை