ஆரோக்கியம்     
Santé

-

l'ambulance +

ஆம்புலன்ஸ்

-

le bandage +

கட்டுத்துணி

-

la naissance +

பிறப்பு

-

la pression sanguine +

இரத்த அழுத்தம்

-

les soins du corps +

உடல் பாதுகாப்பு

-

le rhume +

ஜலதோஷம்

-

la crème +

கிரீம்

-

la béquille +

ஊன்றுகோல்

-

l'examen +

பரிசோதனை

-

l'épuisement +

முழு சோர்வு

-

le masque de beauté +

முகப்பூச்சு

-

la trousse de secours +

முதலுதவிப் பெட்டி

-

la guérison +

குணமாதல்

-

la santé +

ஆரோக்கியம்

-

la prothèse auditive +

கேட்டல் கருவி

-

l'hôpital +

வைத்தியசாலை

-

l'injection +

ஊசிபோடுதல்

-

la blessure +

காயம்

-

le maquillage +

ஒப்பனை

-

le massage +

மசாஜ்

-

la médecine +

மருந்து

-

le médicament +

மருந்து

-

le mortier +

காரை

-

le protège-dents +

வாய்ப் பாதுகாப்பு

-

le coupe-ongles +

நகம்வெட்டி

-

l'obésité +

மிகவும் குண்டாக இருத்தல்

-

l'opération +

அறுவைச் சிகிச்சை

-

la douleur +

வலி

-

le parfum +

நறுமணக் கலவை

-

la pilule +

மாத்திரை

-

la grossesse +

கர்ப்பம்

-

le rasoir +

சவரக்கருவி

-

le rasage +

முகச் சவரம்

-

le blaireau +

சவரம் செய்யும் பிரஷ்

-

le sommeil +

தூக்கம்

-

le fumeur +

புகை பிடிப்பவர்

-

l'interdiction de fumer +

புகை பிடித்தல் தடை

-

la crème solaire +

சன்ஸ்கிரீன்

-

le coton-tige +

காயங்கள் துடைக்கப் பயன்படும் சிறு துணி

-

la brosse à dents +

பல்துலக்கும் பிரஷ்

-

le dentifrice +

பற்பசை

-

le cure-dent +

பல் குத்த உதவும் குச்சி

-

la victime +

பாதிக்கப்பட்டவர்

-

le pèse-personne +

எடை அளவை

-

le fauteuil roulant +

சக்கர நாற்காலி

-
l'ambulance
ஆம்புலன்ஸ்

-
le bandage
கட்டுத்துணி

-
la naissance
பிறப்பு

-
la pression sanguine
இரத்த அழுத்தம்

-
les soins du corps
உடல் பாதுகாப்பு

-
le rhume
ஜலதோஷம்

-
la crème
கிரீம்

-
la béquille
ஊன்றுகோல்

-
l'examen
பரிசோதனை

-
l'épuisement
முழு சோர்வு

-
le masque de beauté
முகப்பூச்சு

-
la trousse de secours
முதலுதவிப் பெட்டி

-
la guérison
குணமாதல்

-
la santé
ஆரோக்கியம்

-
la prothèse auditive
கேட்டல் கருவி

-
l'hôpital
வைத்தியசாலை

-
l'injection
ஊசிபோடுதல்

-
la blessure
காயம்

-
le maquillage
ஒப்பனை

-
le massage
மசாஜ்

-
la médecine
மருந்து

-
le médicament
மருந்து

-
le mortier
காரை

-
le protège-dents
வாய்ப் பாதுகாப்பு

-
le coupe-ongles
நகம்வெட்டி

-
l'obésité
மிகவும் குண்டாக இருத்தல்

-
l'opération
அறுவைச் சிகிச்சை

-
la douleur
வலி

-
le parfum
நறுமணக் கலவை

-
la pilule
மாத்திரை

-
la grossesse
கர்ப்பம்

-
le rasoir
சவரக்கருவி

-
le rasage
முகச் சவரம்

-
le blaireau
சவரம் செய்யும் பிரஷ்

-
le sommeil
தூக்கம்

-
le fumeur
புகை பிடிப்பவர்

-
l'interdiction de fumer
புகை பிடித்தல் தடை

-
la crème solaire
சன்ஸ்கிரீன்

-
le coton-tige
காயங்கள் துடைக்கப் பயன்படும் சிறு துணி

-
la brosse à dents
பல்துலக்கும் பிரஷ்

-
le dentifrice
பற்பசை

-
le cure-dent
பல் குத்த உதவும் குச்சி

-
la victime
பாதிக்கப்பட்டவர்

-
le pèse-personne
எடை அளவை

-
le fauteuil roulant
சக்கர நாற்காலி