மோட்டார் வண்டி     
Voiture

-

le filtre à air +

காற்று வடிப்பி

-

la panne +

முறிவு

-

le camping-car +

முகாமில் தங்குபவர்

-

la batterie de voiture +

கார் பேட்டரி

-

le siège-enfant +

குழந்தை இருக்கை

-

les dégâts +

சேதம்

-

le diesel +

டீசல்

-

le pot d'échappement +

புகை வெளிவிடும் குழாய்

-

la crevaison +

காற்றுப்போன டயர்

-

la station service +

எரிவாயு நிலையம்

-

le phare +

முகப்பு விளக்கு

-

le capot +

வண்டியின் முன்பகுதி

-

le cric +

கார் உயர்த்தி

-

le jerricane +

ஜெர்ரி கேன்

-

la casse +

உபயோகமற்ற பொருள்கள் உள்ள இடம்

-

l'arrière +

பின்புறம்

-

le feu arrière +

பின்புற விளக்கு

-

le rétroviseur +

பின்பக்க தோற்றக் கண்ணாடி

-

le trajet +

சவாரி

-

la jante +

விளிம்பு

-

la bougie d'allumage +

ஸ்பார்க் பிளக்

-

le compte-tours +

வேக அளவி

-

la contravention +

டிக்கெட்

-

le pneu +

டயர்

-

la fourrière +

இழுத்துச்செல்லும் சேவை

-

la voiture de collection +

விண்டேஜ் கார்

-

la roue +

சக்கரம்

-
le filtre à air
காற்று வடிப்பி

-
la panne
முறிவு

-
le camping-car
முகாமில் தங்குபவர்

-
la batterie de voiture
கார் பேட்டரி

-
le siège-enfant
குழந்தை இருக்கை

-
les dégâts
சேதம்

-
le diesel
டீசல்

-
le pot d'échappement
புகை வெளிவிடும் குழாய்

-
la crevaison
காற்றுப்போன டயர்

-
la station service
எரிவாயு நிலையம்

-
le phare
முகப்பு விளக்கு

-
le capot
வண்டியின் முன்பகுதி

-
le cric
கார் உயர்த்தி

-
le jerricane
ஜெர்ரி கேன்

-
la casse
உபயோகமற்ற பொருள்கள் உள்ள இடம்

-
l'arrière
பின்புறம்

-
le feu arrière
பின்புற விளக்கு

-
le rétroviseur
பின்பக்க தோற்றக் கண்ணாடி

-
le trajet
சவாரி

-
la jante
விளிம்பு

-
la bougie d'allumage
ஸ்பார்க் பிளக்

-
le compte-tours
வேக அளவி

-
la contravention
டிக்கெட்

-
le pneu
டயர்

-
la fourrière
இழுத்துச்செல்லும் சேவை

-
la voiture de collection
விண்டேஜ் கார்

-
la roue
சக்கரம்