கலைகள்     
Arts

-

les applaudissements +

கைதட்டல்

-

l'art +

கலை

-

le salut +

வணங்குதல்

-

le pinceau +

தூரிகை

-

le livre de coloriage +

வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்

-

la danseuse +

நடனமாது

-

le dessin +

சித்திரம்

-

la galerie +

கலைக்கூடம்

-

la fenêtre +

கண்ணாடி ஜன்னல்

-

le graffiti +

பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை

-

l'artisanat +

கைவினைக் கலை

-

la mosaïque +

மொசைக்

-

la fresque +

சுவர்ச் சித்திரங்கள்

-

le musée +

அருங்காட்சியகம்

-

la représentation +

செயல்திறன்

-

l'image +

படம்

-

le poème +

கவிதை

-

la sculpture +

சிற்பம்

-

la chanson +

பாட்டு

-

la statue +

சிலை

-

la peinture à l'eau +

நீர் வண்ணங்கள்

-
les applaudissements
கைதட்டல்

-
l'art
கலை

-
le salut
வணங்குதல்

-
le pinceau
தூரிகை

-
le livre de coloriage
வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்

-
la danseuse
நடனமாது

-
le dessin
சித்திரம்

-
la galerie
கலைக்கூடம்

-
la fenêtre
கண்ணாடி ஜன்னல்

-
le graffiti
பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை

-
l'artisanat
கைவினைக் கலை

-
la mosaïque
மொசைக்

-
la fresque
சுவர்ச் சித்திரங்கள்

-
le musée
அருங்காட்சியகம்

-
la représentation
செயல்திறன்

-
l'image
படம்

-
le poème
கவிதை

-
la sculpture
சிற்பம்

-
la chanson
பாட்டு

-
la statue
சிலை

-
la peinture à l'eau
நீர் வண்ணங்கள்