நகரம்     
Ville

-

l'aéroport +

வானூர்தி நிலையம்

-

l'immeuble +

அடுக்குமாடி கட்டிடம்

-

la banque +

வங்கி

-

la grande ville +

பெரிய நகரம்

-

la piste cyclable +

பைக் பாதை

-

le port de plaisance +

படகுத் துறைமுகம்

-

la capitale +

தலைநகரம்

-

le carillon +

கரில்லன்

-

le cimetière +

இடுகாடு

-

le cinéma +

சினிமா

-

la ville +

நகரம்

-

le plan de ville +

நகர வரைபடம்

-

le criminalité +

குற்றம்

-

la manifestation +

ஆர்ப்பாட்டம்

-

la foire +

பொருட்காட்சி

-

les sapeurs-pompiers +

தீயணைப்புப் படை

-

la fontaine +

நீரூற்று

-

le déchet +

குப்பை

-

le port +

துறைமுகம் / துறைமுகம்

-

l'hôtel +

விடுதி

-

la bouche d'incendie +

தீயணைக்கும் நீர் குழாய்

-

le symbole +

முக்கிய இடம்

-

la boîte aux lettres +

அஞ்சல் பெட்டி

-

le voisinage +

அக்கம்பக்கம்

-

le néon +

நியான் விளக்கு

-

la boîte de nuit +

இரவு விடுதி

-

la vieille ville +

பழைய நகரம்

-

l'opéra +

இசை நாடகம்

-

le parc +

பூங்கா

-

le banc de parc +

பூங்கா பெஞ்சு

-

le parking +

கார் நிறுத்துமிடம்

-

la cabine téléphonique +

தொலைபேசி சாவடி

-

le code postal (C.P.) +

தபால் குறியீடு (ZIP)

-

la prison +

சிறைச்சாலை

-

le pub +

குடிமனை

-

les sites touristiques +

காணத்தகுந்த இடங்கள்

-

les contours de la ville +

தொடுவானம்

-

le réverbère +

தெரு விளக்கு

-

l'office de tourisme +

சுற்றுலா அலுவலகம்

-

la tour +

கோட்டை

-

le tunnel +

சுரங்கப்பாதை

-

le véhicule +

வண்டி

-

le village +

கிராமம்

-

le château d'eau +

நீர்க் கோபுரம்

-
l'aéroport
வானூர்தி நிலையம்

-
l'immeuble
அடுக்குமாடி கட்டிடம்

-
la banque
வங்கி

-
la grande ville
பெரிய நகரம்

-
la piste cyclable
பைக் பாதை

-
le port de plaisance
படகுத் துறைமுகம்

-
la capitale
தலைநகரம்

-
le carillon
கரில்லன்

-
le cimetière
இடுகாடு

-
le cinéma
சினிமா

-
la ville
நகரம்

-
le plan de ville
நகர வரைபடம்

-
le criminalité
குற்றம்

-
la manifestation
ஆர்ப்பாட்டம்

-
la foire
பொருட்காட்சி

-
les sapeurs-pompiers
தீயணைப்புப் படை

-
la fontaine
நீரூற்று

-
le déchet
குப்பை

-
le port
துறைமுகம் / துறைமுகம்

-
l'hôtel
விடுதி

-
la bouche d'incendie
தீயணைக்கும் நீர் குழாய்

-
le symbole
முக்கிய இடம்

-
la boîte aux lettres
அஞ்சல் பெட்டி

-
le voisinage
அக்கம்பக்கம்

-
le néon
நியான் விளக்கு

-
la boîte de nuit
இரவு விடுதி

-
la vieille ville
பழைய நகரம்

-
l'opéra
இசை நாடகம்

-
le parc
பூங்கா

-
le banc de parc
பூங்கா பெஞ்சு

-
le parking
கார் நிறுத்துமிடம்

-
la cabine téléphonique
தொலைபேசி சாவடி

-
le code postal (C.P.)
தபால் குறியீடு (ZIP)

-
la prison
சிறைச்சாலை

-
le pub
குடிமனை

-
les sites touristiques
காணத்தகுந்த இடங்கள்

-
les contours de la ville
தொடுவானம்

-
le réverbère
தெரு விளக்கு

-
l'office de tourisme
சுற்றுலா அலுவலகம்

-
la tour
கோட்டை

-
le tunnel
சுரங்கப்பாதை

-
le véhicule
வண்டி

-
le village
கிராமம்

-
le château d'eau
நீர்க் கோபுரம்