இசை     
Musique

-

l'accordéon +

அக்கார்டியன்

-

la balalaïka +

பலேலெய்கா

-

le groupe +

இசைக்குழு

-

le banjo +

பாஞ்சோ இசைக்கருவி

-

la clarinette +

க்ளாரினெட்

-

le concert +

கச்சேரி

-

le tambour +

டிரம்

-

la batterie +

டிரம்ஸ்

-

la flûte +

புல்லாங்குழல்

-

le piano à queue +

பெரும் பியானோ

-

la guitare +

கிடார்

-

la salle +

அரங்கு

-

le synthétiseur +

விசைப்பலகை

-

l'harmonica +

மவுத் ஆர்கன்

-

la musique +

இசை

-

le pupitre +

இசை தாள்தாங்கி

-

la note +

இசைக் குறிப்பு

-

l'orgue +

இசை ஆர்கன்

-

le piano +

பியானோ

-

le saxophone +

சாக்சஃபோன்

-

le chanteur +

பாடகர்

-

la corde +

கம்பி இழை

-

la trompette +

ஊதுகொம்பு

-

le trompettiste +

ஊதுகொம்பு வாசிப்பவர்

-

le violon +

வயலின்

-

l'étui à violon +

வயலின் பெட்டி

-

le xylophone +

சைலோபோன்

-
l'accordéon
அக்கார்டியன்

-
la balalaïka
பலேலெய்கா

-
le groupe
இசைக்குழு

-
le banjo
பாஞ்சோ இசைக்கருவி

-
la clarinette
க்ளாரினெட்

-
le concert
கச்சேரி

-
le tambour
டிரம்

-
la batterie
டிரம்ஸ்

-
la flûte
புல்லாங்குழல்

-
le piano à queue
பெரும் பியானோ

-
la guitare
கிடார்

-
la salle
அரங்கு

-
le synthétiseur
விசைப்பலகை

-
l'harmonica
மவுத் ஆர்கன்

-
la musique
இசை

-
le pupitre
இசை தாள்தாங்கி

-
la note
இசைக் குறிப்பு

-
l'orgue
இசை ஆர்கன்

-
le piano
பியானோ

-
le saxophone
சாக்சஃபோன்

-
le chanteur
பாடகர்

-
la corde
கம்பி இழை

-
la trompette
ஊதுகொம்பு

-
le trompettiste
ஊதுகொம்பு வாசிப்பவர்

-
le violon
வயலின்

-
l'étui à violon
வயலின் பெட்டி

-
le xylophone
சைலோபோன்