சிப்பக்கட்டணம்     
‫אריזות‬

-

‫רדיד אלומיניום‬
rdyd ʼlwmynywm

அலுமினிய மென்தகடு

-

‫חבית‬
ẖbyţ

பீப்பாய்

-

‫סל‬
sl

கூடை

-

‫בקבוק‬
bqbwq

புட்டி

-

‫קופסא‬
qwpsʼ

பெட்டி

-

‫קופסת שוקולדים‬
qwpsţ şwqwldym

சாக்லெட் பெட்டி

-

‫תוכן‬
ţwkn

உள்ளடக்கம்

-

‫ארגז‬
ʼrgz

சட்டப்பெட்டி

-

‫קשר‬
qşr

முடிச்சு

-

‫תיבת מתכת‬
ţybţ mţkţ

உலோகப் பெட்டி

-

‫חבית שמן‬
ẖbyţ şmn

எண்ணெய் டிரம்

-

‫אריזה‬
ʼryzh

சிப்பக்கட்டணம்

-

‫נייר‬
nyyr

காகிதம்

-

‫שקית נייר‬
şqyţ nyyr

காகிதப் பை

-

‫פלסטיק‬
plstyq

நெகிழி

-

‫חבית יין‬
ẖbyţ yyn

மது பீப்பாய்

-

‫בקבוק יין‬
bqbwq yyn

மது பாட்டில்

-

‫תיבת עץ‬
ţybţ ʻẕ

மரப் பெட்டி

-
‫רדיד אלומיניום‬
rdyd ʼlwmynywm
அலுமினிய மென்தகடு

-
‫חבית‬
ẖbyţ
பீப்பாய்

-
‫סל‬
sl
கூடை

-
‫בקבוק‬
bqbwq
புட்டி

-
‫קופסא‬
qwpsʼ
பெட்டி

-
‫קופסת שוקולדים‬
qwpsţ şwqwldym
சாக்லெட் பெட்டி

-
‫קרטון‬
qrtwn
அட்டை

-
‫תוכן‬
ţwkn
உள்ளடக்கம்

-
‫ארגז‬
ʼrgz
சட்டப்பெட்டி

-
‫מעטפה‬
mʻtph
உறை

-
‫קשר‬
qşr
முடிச்சு

-
‫תיבת מתכת‬
ţybţ mţkţ
உலோகப் பெட்டி

-
‫חבית שמן‬
ẖbyţ şmn
எண்ணெய் டிரம்

-
‫אריזה‬
ʼryzh
சிப்பக்கட்டணம்

-
‫נייר‬
nyyr
காகிதம்

-
‫שקית נייר‬
şqyţ nyyr
காகிதப் பை

-
‫פלסטיק‬
plstyq
நெகிழி

-
‫קופסת שימורים‬
qwpsţ şymwrym
கேன்

-
‫תיק מתכלה‬
ţyq mţklh
தோள் பை

-
‫חבית יין‬
ẖbyţ yyn
மது பீப்பாய்

-
‫בקבוק יין‬
bqbwq yyn
மது பாட்டில்

-
‫תיבת עץ‬
ţybţ ʻẕ
மரப் பெட்டி