வானிலை     
‫מזג אויר‬

-

‫ברומטר‬
brwmtr

காற்றழுத்தமானி

-

‫ענן‬
ʻnn

மேகம்

-

‫קר‬
qr

குளிர்ச்சி

-

‫סהר‬
shr

பிறைச் சந்திரன்

-

‫בצורת‬
bẕwrţ

வறட்சி

-

‫ערפל‬
ʻrpl

மூடுபனி

-

‫זגוג‬
zgwg

கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-

‫חום‬
ẖwm

வெப்பம்

-

‫נטיף קרח‬
ntyp qrẖ

உறை நீர் மணி

-

‫ברק‬
brq

மின்னல்

-

‫מטאור‬
mtʼwr

எரி நட்சத்திரம்

-

‫ירח‬
yrẖ

சந்திரன்

-

‫טיפת גשם‬
typţ gşm

மழைத்துளி

-

‫פתית שלג‬
pţyţ şlg

பனிச்செதில்

-

‫איש שלג‬
ʼyş şlg

பனி மனிதன்

-

‫כוכב‬
kwkb

நட்சத்திரம்

-

‫סערה‬
sʻrh

புயல்

-

‫נחשול‬
nẖşwl

புயல் எழுச்சி

-

‫שמש‬
şmş

சூரியன்

-

‫קרן שמש‬
qrn şmş

சூரியக் கதிர்கள்

-

‫שקיעה‬
şqyʻh

சூரிய அஸ்தமனம்

-

‫מדחום‬
mdẖwm

வெப்பமானி

-

‫סופת רעמים‬
swpţ rʻmym

இடியுடன் கூடிய மழை

-

‫בין הערביים‬
byn hʻrbyym

அந்தி கருக்கல்

-

‫רוח‬
rwẖ

வீசும் காற்று

-
‫ברומטר‬
brwmtr
காற்றழுத்தமானி

-
‫ענן‬
ʻnn
மேகம்

-
‫קר‬
qr
குளிர்ச்சி

-
‫סהר‬
shr
பிறைச் சந்திரன்

-
‫חושך‬
ẖwşk
இருள்

-
‫בצורת‬
bẕwrţ
வறட்சி

-
‫כדור הארץ‬
kdwr hʼrẕ
புவி

-
‫ערפל‬
ʻrpl
மூடுபனி

-
‫כפור‬
kpwr
பனி

-
‫זגוג‬
zgwg
கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-
‫חום‬
ẖwm
வெப்பம்

-
‫הוריקן‬
hwryqn
புயல்

-
‫נטיף קרח‬
ntyp qrẖ
உறை நீர் மணி

-
‫ברק‬
brq
மின்னல்

-
‫מטאור‬
mtʼwr
எரி நட்சத்திரம்

-
‫ירח‬
yrẖ
சந்திரன்

-
‫קשת בענן‬
qşţ bʻnn
வானவில்

-
‫טיפת גשם‬
typţ gşm
மழைத்துளி

-
‫שלג‬
şlg
பனி

-
‫פתית שלג‬
pţyţ şlg
பனிச்செதில்

-
‫איש שלג‬
ʼyş şlg
பனி மனிதன்

-
‫כוכב‬
kwkb
நட்சத்திரம்

-
‫סערה‬
sʻrh
புயல்

-
‫נחשול‬
nẖşwl
புயல் எழுச்சி

-
‫שמש‬
şmş
சூரியன்

-
‫קרן שמש‬
qrn şmş
சூரியக் கதிர்கள்

-
‫שקיעה‬
şqyʻh
சூரிய அஸ்தமனம்

-
‫מדחום‬
mdẖwm
வெப்பமானி

-
‫סופת רעמים‬
swpţ rʻmym
இடியுடன் கூடிய மழை

-
‫בין הערביים‬
byn hʻrbyym
அந்தி கருக்கல்

-
‫מזג האוויר‬
mzg hʼwwyr
வானிலை

-
‫תנאים רטובים‬
ţnʼym rtwbym
ஈரமான நிலை

-
‫רוח‬
rwẖ
வீசும் காற்று