பெரிய விலங்குகள்     
‫בעלי חיים גדולים‬

-

‫תנין‬
ţnyn

முதலை

-

‫קרניים‬
qrnyym

கிளைமான்கள்

-

‫בבון‬
bbwn

பெருங்குரங்கு

-

‫דוב‬
dwb

கரடி

-

‫גמל‬
gml

ஒட்டகம்

-

‫ברדלס‬
brdls

சிறுத்தைப்புலி

-

‫פרה‬
prh

மாடு

-

‫תנין‬
ţnyn

முதலை

-

‫דינוזאור‬
dynwzʼwr

டைனோசர்

-

‫דרקון‬
drqwn

டிராகன்

-

‫פיל‬
pyl

யானை

-

‫ג'ירפה‬
g'yrph

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

‫גורילה‬
gwrylh

மனிதக்குரங்கு

-

‫היפופוטם‬
hypwpwtm

நீர்யானை

-

‫סוס‬
sws

குதிரை

-

‫קנגורו‬
qngwrw

கங்காரு

-

‫נמר‬
nmr

சிறுத்தை

-

‫אריה‬
ʼryh

சிங்கம்

-

‫חתול בר‬
ẖţwl br

லின்க்ஸ்

-

‫מפלצת‬
mplẕţ

அசாதாரன மிருகம்

-

‫מוס‬
mws

கடமான்

-

‫יען‬
yʻn

தீக்கோழி

-

‫פנדה‬
pndh

பாண்டா

-

‫דוב קוטב‬
dwb qwtb

துருவக் கரடி

-

‫קרנף‬
qrnp

காண்டாமிருகம்

-

‫צבי‬
ẕby

ஆண் கலைமான்

-

‫נמר‬
nmr

புலி

-

‫סוס ים‬
sws ym

கடற்பசு

-

‫סוס פרא‬
sws prʼ

காட்டு குதிரை

-

‫זברה‬
zbrh

வரிக்குதிரை

-
‫תנין‬
ţnyn
முதலை

-
‫קרניים‬
qrnyym
கிளைமான்கள்

-
‫בבון‬
bbwn
பெருங்குரங்கு

-
‫דוב‬
dwb
கரடி

-
‫באפלו‬
bʼplw
எருமை

-
‫גמל‬
gml
ஒட்டகம்

-
‫ברדלס‬
brdls
சிறுத்தைப்புலி

-
‫פרה‬
prh
மாடு

-
‫תנין‬
ţnyn
முதலை

-
‫דינוזאור‬
dynwzʼwr
டைனோசர்

-
‫חמור‬
ẖmwr
கழுதை

-
‫דרקון‬
drqwn
டிராகன்

-
‫פיל‬
pyl
யானை

-
‫ג'ירפה‬
g'yrph
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
‫גורילה‬
gwrylh
மனிதக்குரங்கு

-
‫היפופוטם‬
hypwpwtm
நீர்யானை

-
‫סוס‬
sws
குதிரை

-
‫קנגורו‬
qngwrw
கங்காரு

-
‫נמר‬
nmr
சிறுத்தை

-
‫אריה‬
ʼryh
சிங்கம்

-
‫לאמה‬
lʼmh
லாமா

-
‫חתול בר‬
ẖţwl br
லின்க்ஸ்

-
‫מפלצת‬
mplẕţ
அசாதாரன மிருகம்

-
‫מוס‬
mws
கடமான்

-
‫יען‬
yʻn
தீக்கோழி

-
‫פנדה‬
pndh
பாண்டா

-
‫חזיר‬
ẖzyr
பன்றி

-
‫דוב קוטב‬
dwb qwtb
துருவக் கரடி

-
‫פומה‬
pwmh
பூமா

-
‫קרנף‬
qrnp
காண்டாமிருகம்

-
‫צבי‬
ẕby
ஆண் கலைமான்

-
‫נמר‬
nmr
புலி

-
‫סוס ים‬
sws ym
கடற்பசு

-
‫סוס פרא‬
sws prʼ
காட்டு குதிரை

-
‫זברה‬
zbrh
வரிக்குதிரை