சிப்பக்கட்டணம்     
Pakovanje

-

aluminijska folija

அலுமினிய மென்தகடு

-

bačva

பீப்பாய்

-

košara

கூடை

-

boca

புட்டி

-

kutija

பெட்டி

-

bombonjera

சாக்லெட் பெட்டி

-

karton

அட்டை

-

sadržaj

உள்ளடக்கம்

-

gajba

சட்டப்பெட்டி

-

čvor

முடிச்சு

-

metalni sanduk

உலோகப் பெட்டி

-

bačva za ulje

எண்ணெய் டிரம்

-

pakiranje

சிப்பக்கட்டணம்

-

papir

காகிதம்

-

papirnata vrećica

காகிதப் பை

-

plastika

நெகிழி

-

limenka

கேன்

-

platnena torba

தோள் பை

-

vinska bačva

மது பீப்பாய்

-

vinska boca

மது பாட்டில்

-

drveni sanduk

மரப் பெட்டி

-
aluminijska folija
அலுமினிய மென்தகடு

-
bačva
பீப்பாய்

-
košara
கூடை

-
boca
புட்டி

-
kutija
பெட்டி

-
bombonjera
சாக்லெட் பெட்டி

-
karton
அட்டை

-
sadržaj
உள்ளடக்கம்

-
gajba
சட்டப்பெட்டி

-
omotnica za pismo
உறை

-
čvor
முடிச்சு

-
metalni sanduk
உலோகப் பெட்டி

-
bačva za ulje
எண்ணெய் டிரம்

-
pakiranje
சிப்பக்கட்டணம்

-
papir
காகிதம்

-
papirnata vrećica
காகிதப் பை

-
plastika
நெகிழி

-
limenka
கேன்

-
platnena torba
தோள் பை

-
vinska bačva
மது பீப்பாய்

-
vinska boca
மது பாட்டில்

-
drveni sanduk
மரப் பெட்டி