கட்டிடக்கலை     
Arhitektura

-

arhitektura +

கட்டிடக்கலை

-

arena +

அரங்கம்

-

štagalj +

தானிய களஞ்சியம்

-

barok +

ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-

građevni element +

தொகுதி

-

kuća od opeke +

செங்கல் வீடு

-

most +

பாலம்

-

zgrada +

கட்டடம்

-

dvorac +

அரண்மனை

-

katedrala +

தேவாலயம்

-

stup +

பத்தி

-

gradilište +

கட்டுமானத் தளம்

-

kupola +

குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-

fasada +

கட்டிடத்தின் முகப்பு

-

nogometni stadion +

கால்பந்து மைதானம்

-

utvrda +

கோட்டை

-

zabat +

கேபிள்

-

vrata +

வாயிற் கதவு

-

polu-drvena kuća +

அரைமர வீடு

-

svjetionik +

கலங்கரை விளக்கம்

-

monumentalna građevina +

நினைவுச் சின்னம்

-

džamija +

மசூதி

-

obelisk +

சதுரத் தூபி

-

poslovna zgrada +

அலுவலக கட்டிடம்

-

krov +

கூரை

-

ruševina +

சிதைவு

-

skela +

சாரம்

-

neboder +

பல மாடிக் கட்டிடம்

-

viseći most +

தொங்கு பாலம்

-

pločica +

தரை ஓடு

-
arhitektura
கட்டிடக்கலை

-
arena
அரங்கம்

-
štagalj
தானிய களஞ்சியம்

-
barok
ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-
građevni element
தொகுதி

-
kuća od opeke
செங்கல் வீடு

-
most
பாலம்

-
zgrada
கட்டடம்

-
dvorac
அரண்மனை

-
katedrala
தேவாலயம்

-
stup
பத்தி

-
gradilište
கட்டுமானத் தளம்

-
kupola
குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-
fasada
கட்டிடத்தின் முகப்பு

-
nogometni stadion
கால்பந்து மைதானம்

-
utvrda
கோட்டை

-
zabat
கேபிள்

-
vrata
வாயிற் கதவு

-
polu-drvena kuća
அரைமர வீடு

-
svjetionik
கலங்கரை விளக்கம்

-
monumentalna građevina
நினைவுச் சின்னம்

-
džamija
மசூதி

-
obelisk
சதுரத் தூபி

-
poslovna zgrada
அலுவலக கட்டிடம்

-
krov
கூரை

-
ruševina
சிதைவு

-
skela
சாரம்

-
neboder
பல மாடிக் கட்டிடம்

-
viseći most
தொங்கு பாலம்

-
pločica
தரை ஓடு