உணர்வுகள்     
Érzések

-

vonzalom +

அன்பு

-

harag +

கோபம்

-

unalom +

சலிப்பு

-

bizalom +

நம்பிக்கை

-

kreativitás +

படைப்பாற்றல்

-

válság +

நெருக்கடி

-

kíváncsiság +

ஆர்வம்

-

vereség +

தோல்வி

-

depresszió +

மன அழுத்தம்

-

kétségbeesés +

நம்பிக்கையின்மை

-

csalódás +

ஏமாற்றம்

-

bizalmatlanság +

அவநம்பிக்கை

-

kétség +

சந்தேகம்

-

álom +

கனவு

-

fáradtság +

சோர்வு

-

félelem +

பயம்

-

veszekedés +

சண்டை

-

barátság +

நட்பு

-

móka +

வேடிக்கை

-

bánat +

ஆழ்ந்த துக்கம்

-

fintor +

முக நெளிப்பு

-

boldogság +

மகிழ்ச்சி

-

remény +

நம்பிக்கை

-

éhség +

பசி

-

érdeklődés +

ஆர்வம்

-

öröm +

மகிழ்ச்சி

-

csók +

முத்தம்

-

magány +

தனிமை

-

szerelem +

அன்பு

-

melankólia +

துக்கம்

-

hangulat +

மனநிலை

-

optimizmus +

நம்பிக்கை

-

pánik +

பெரும் அச்சம்

-

tanácstalanság +

குழப்பம்

-

düh +

ஆத்திரம்

-

elutasítás +

நிராகரிப்பு

-

kapcsolat +

உறவு

-

kihívás +

விண்ணப்பம்

-

sikoly +

அலறல்

-

biztonság +

பாதுகாப்பு

-

ijedtség +

அதிர்ச்சி

-

mosoly +

புன்னகை

-

gyengédség +

மென்மை

-

gondolat +

சிந்தனை

-

töprengés +

நன்றாக சிந்தித்து நடத்தல்

-
vonzalom
அன்பு

-
harag
கோபம்

-
unalom
சலிப்பு

-
bizalom
நம்பிக்கை

-
kreativitás
படைப்பாற்றல்

-
válság
நெருக்கடி

-
kíváncsiság
ஆர்வம்

-
vereség
தோல்வி

-
depresszió
மன அழுத்தம்

-
kétségbeesés
நம்பிக்கையின்மை

-
csalódás
ஏமாற்றம்

-
bizalmatlanság
அவநம்பிக்கை

-
kétség
சந்தேகம்

-
álom
கனவு

-
fáradtság
சோர்வு

-
félelem
பயம்

-
veszekedés
சண்டை

-
barátság
நட்பு

-
móka
வேடிக்கை

-
bánat
ஆழ்ந்த துக்கம்

-
fintor
முக நெளிப்பு

-
boldogság
மகிழ்ச்சி

-
remény
நம்பிக்கை

-
éhség
பசி

-
érdeklődés
ஆர்வம்

-
öröm
மகிழ்ச்சி

-
csók
முத்தம்

-
magány
தனிமை

-
szerelem
அன்பு

-
melankólia
துக்கம்

-
hangulat
மனநிலை

-
optimizmus
நம்பிக்கை

-
pánik
பெரும் அச்சம்

-
tanácstalanság
குழப்பம்

-
düh
ஆத்திரம்

-
elutasítás
நிராகரிப்பு

-
kapcsolat
உறவு

-
kihívás
விண்ணப்பம்

-
sikoly
அலறல்

-
biztonság
பாதுகாப்பு

-
ijedtség
அதிர்ச்சி

-
mosoly
புன்னகை

-
gyengédség
மென்மை

-
gondolat
சிந்தனை

-
töprengés
நன்றாக சிந்தித்து நடத்தல்