சிப்பக்கட்டணம்     
Csomagolás

-

alumínium fólia

அலுமினிய மென்தகடு

-

hordó

பீப்பாய்

-

kosár

கூடை

-

üveg

புட்டி

-

doboz

பெட்டி

-

bonbonos doboz

சாக்லெட் பெட்டி

-

karton

அட்டை

-

tartalom

உள்ளடக்கம்

-

láda

சட்டப்பெட்டி

-

boríték

உறை

-

csomó

முடிச்சு

-

fémdoboz

உலோகப் பெட்டி

-

olajos hordó

எண்ணெய் டிரம்

-

csomagolás

சிப்பக்கட்டணம்

-

papír

காகிதம்

-

papírzacskó

காகிதப் பை

-

műanyag

நெகிழி

-

konzervdoboz

கேன்

-

szatyor

தோள் பை

-

boros hordó

மது பீப்பாய்

-

boros üveg

மது பாட்டில்

-

fadoboz

மரப் பெட்டி

-
alumínium fólia
அலுமினிய மென்தகடு

-
hordó
பீப்பாய்

-
kosár
கூடை

-
üveg
புட்டி

-
doboz
பெட்டி

-
bonbonos doboz
சாக்லெட் பெட்டி

-
karton
அட்டை

-
tartalom
உள்ளடக்கம்

-
láda
சட்டப்பெட்டி

-
boríték
உறை

-
csomó
முடிச்சு

-
fémdoboz
உலோகப் பெட்டி

-
olajos hordó
எண்ணெய் டிரம்

-
csomagolás
சிப்பக்கட்டணம்

-
papír
காகிதம்

-
papírzacskó
காகிதப் பை

-
műanyag
நெகிழி

-
konzervdoboz
கேன்

-
szatyor
தோள் பை

-
boros hordó
மது பீப்பாய்

-
boros üveg
மது பாட்டில்

-
fadoboz
மரப் பெட்டி