விலங்குகள்     
Állatok

-

német juhász kutya +

ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் நாய்

-

állat +

மிருகம்

-

csőr +

பறவையலகு

-

hód +

நீர்நாய்

-

harapás +

கடி

-

vaddisznó +

காட்டுப் பன்றி

-

ketrec +

கூண்டு

-

borjú +

கன்றுக்குட்டி

-

macska +

பூனை

-

csirke +

கோழிக்குஞ்சு

-

tyúk +

கோழி

-

őz +

மான்

-

kutya +

நாய்

-

delfin +

டால்பின்

-

kacsa +

வாத்து

-

sas +

கழுகு

-

toll +

இறகு

-

flamingó +

செந்நாரை

-

csikó +

குதிரைக் குட்டி

-

eledel +

உணவு

-

róka +

நரி

-

kecske +

வெள்ளாடு

-

liba +

பெண் வாத்து

-

nyúl +

பெரிய முயல்

-

jérce +

கோழி

-

gém +

சாம்பல் நாரை

-

szarv +

கொம்பு

-

patkó +

குதிரை லாடம்

-

bárány +

செம்மறி ஆட்டு குட்டி

-

póráz +

தோல்வார்

-

homár +

சிங்க இறால்

-

állatok szeretete +

விலங்குகள்மீது அன்பு

-

majom +

குரங்கு

-

szájkosár +

வாய்க்கட்டு

-

fészek +

கூடு

-

bagoly +

ஆந்தை

-

papagáj +

கிளி

-

páva +

ஆண் மயில்

-

pelikán +

நாரை

-

pingvin +

பென்குவின்

-

háziállat +

செல்லப் பிராணி

-

galamb +

புறா

-

nyúl +

முயல்

-

kakas +

சேவல்

-

oroszlánfóka +

கடல் சிங்கம்

-

sirály +

கடற்பறவை

-

fóka +

கடல் நாய்

-

juh +

செம்மறியாடு

-

kígyó +

பாம்பு

-

gólya +

நாரை

-

hattyú +

அன்ன பறவை

-

pisztráng +

திரௌத்து மீன்

-

pulyka +

வான்கோழி

-

teknős +

கடல் ஆமை

-

keselyű +

கழுகு

-

farkas +

ஓநாய்

-
német juhász kutya
ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் நாய்

-
állat
மிருகம்

-
csőr
பறவையலகு

-
hód
நீர்நாய்

-
harapás
கடி

-
vaddisznó
காட்டுப் பன்றி

-
ketrec
கூண்டு

-
borjú
கன்றுக்குட்டி

-
macska
பூனை

-
csirke
கோழிக்குஞ்சு

-
tyúk
கோழி

-
őz
மான்

-
kutya
நாய்

-
delfin
டால்பின்

-
kacsa
வாத்து

-
sas
கழுகு

-
toll
இறகு

-
flamingó
செந்நாரை

-
csikó
குதிரைக் குட்டி

-
eledel
உணவு

-
róka
நரி

-
kecske
வெள்ளாடு

-
liba
பெண் வாத்து

-
nyúl
பெரிய முயல்

-
jérce
கோழி

-
gém
சாம்பல் நாரை

-
szarv
கொம்பு

-
patkó
குதிரை லாடம்

-
bárány
செம்மறி ஆட்டு குட்டி

-
póráz
தோல்வார்

-
homár
சிங்க இறால்

-
állatok szeretete
விலங்குகள்மீது அன்பு

-
majom
குரங்கு

-
szájkosár
வாய்க்கட்டு

-
fészek
கூடு

-
bagoly
ஆந்தை

-
papagáj
கிளி

-
páva
ஆண் மயில்

-
pelikán
நாரை

-
pingvin
பென்குவின்

-
háziállat
செல்லப் பிராணி

-
galamb
புறா

-
nyúl
முயல்

-
kakas
சேவல்

-
oroszlánfóka
கடல் சிங்கம்

-
sirály
கடற்பறவை

-
fóka
கடல் நாய்

-
juh
செம்மறியாடு

-
kígyó
பாம்பு

-
gólya
நாரை

-
hattyú
அன்ன பறவை

-
pisztráng
திரௌத்து மீன்

-
pulyka
வான்கோழி

-
teknős
கடல் ஆமை

-
keselyű
கழுகு

-
farkas
ஓநாய்