கருத்தியலான பதங்கள்     
Elvont fogalmak

-

adminisztráció

நிர்வாகம்

-

hirdetés

விளம்பர பிரசாரம்

-

nyíl

அம்பு

-

tilalom

தடை

-

karrier

பணித்துறை

-

középpont

மையம்

-

választás

தேர்ந்தெடுப்பு

-

együttműködés

உடனுழைப்பு

-

szín

நிறம்

-

kapcsolat

தொடர்பு

-

veszély

ஆபத்து

-

szerelmi vallomás

காதல் அறிவிப்பு

-

hanyatlás

சரிவு

-

meghatározás

வரையறை

-

különbség

வேறுபாடு

-

nehézség

கஷ்டம்

-

irány

திசை

-

felfedezés

கண்டுபிடித்தல்

-

rendetlenség

கோளாறு

-

távolság

தொலைவு

-

távolság

தூரம்

-

sokszínűség

பன்முகத்தன்மை

-

erőfeszítés

முயற்சி

-

kutatás

ஆய்வு

-

esés

வீழ்ச்சி

-

erő

வலிமை

-

illat

வாசனை

-

szabadság

சுதந்திரம்

-

szellem

பேய்

-

fél

பாதி

-

magasság

உயரம்

-

segítség

உதவி

-

rejtekhely

மறைவிடம்

-

haza

தாய்நாடு

-

tisztaság

சுகாதாரம்

-

ötlet

யோசனை

-

illúzió

மாயை

-

képzelet

கற்பனைத்திறன்

-

intelligencia

அறிவு

-

meghívás

அழைப்பு

-

igazságosság

நீதி

-

fény

ஒளி

-

pillantás

தோற்றம்

-

veszteség

இழப்பு

-

nagyítás

பெரிதாக்குதல்

-

hiba

தவறு

-

gyilkosság

கொலை

-

nemzet

தேசம்

-

újdonság

புதுமை

-

lehetőség

விருப்பத்தேர்வு

-

türelem

பொறுமை

-

tervezés

திட்டமிடல்

-

probléma

பிரச்சினை

-

védelem

பாதுகாப்பு

-

tükröződés

பிரதிபலிப்பு

-

köztársaság

குடியரசு

-

kockázat

துணிந்து இறங்குதல்

-

biztonság

பாதுகாப்பு

-

titok

இரகசியம்

-

nem

செக்ஸ்/பாலினம்

-

árnyék

நிழல்

-

méret

அளவு

-

szolidaritás

ஒற்றுமை

-

siker

வெற்றி

-

támogatás

ஆதரவு

-

hagyomány

பாரம்பரியம்

-

súly

எடை

-
adminisztráció
நிர்வாகம்

-
hirdetés
விளம்பர பிரசாரம்

-
nyíl
அம்பு

-
tilalom
தடை

-
karrier
பணித்துறை

-
középpont
மையம்

-
választás
தேர்ந்தெடுப்பு

-
együttműködés
உடனுழைப்பு

-
szín
நிறம்

-
kapcsolat
தொடர்பு

-
veszély
ஆபத்து

-
szerelmi vallomás
காதல் அறிவிப்பு

-
hanyatlás
சரிவு

-
meghatározás
வரையறை

-
különbség
வேறுபாடு

-
nehézség
கஷ்டம்

-
irány
திசை

-
felfedezés
கண்டுபிடித்தல்

-
rendetlenség
கோளாறு

-
távolság
தொலைவு

-
távolság
தூரம்

-
sokszínűség
பன்முகத்தன்மை

-
erőfeszítés
முயற்சி

-
kutatás
ஆய்வு

-
esés
வீழ்ச்சி

-
erő
வலிமை

-
illat
வாசனை

-
szabadság
சுதந்திரம்

-
szellem
பேய்

-
fél
பாதி

-
magasság
உயரம்

-
segítség
உதவி

-
rejtekhely
மறைவிடம்

-
haza
தாய்நாடு

-
tisztaság
சுகாதாரம்

-
ötlet
யோசனை

-
illúzió
மாயை

-
képzelet
கற்பனைத்திறன்

-
intelligencia
அறிவு

-
meghívás
அழைப்பு

-
igazságosság
நீதி

-
fény
ஒளி

-
pillantás
தோற்றம்

-
veszteség
இழப்பு

-
nagyítás
பெரிதாக்குதல்

-
hiba
தவறு

-
gyilkosság
கொலை

-
nemzet
தேசம்

-
újdonság
புதுமை

-
lehetőség
விருப்பத்தேர்வு

-
türelem
பொறுமை

-
tervezés
திட்டமிடல்

-
probléma
பிரச்சினை

-
védelem
பாதுகாப்பு

-
tükröződés
பிரதிபலிப்பு

-
köztársaság
குடியரசு

-
kockázat
துணிந்து இறங்குதல்

-
biztonság
பாதுகாப்பு

-
titok
இரகசியம்

-
nem
செக்ஸ்/பாலினம்

-
árnyék
நிழல்

-
méret
அளவு

-
szolidaritás
ஒற்றுமை

-
siker
வெற்றி

-
támogatás
ஆதரவு

-
hagyomány
பாரம்பரியம்

-
súly
எடை