மூலப்பொருட்கள்     
Anyagok

-

sárgaréz +

பித்தளை

-

cement +

சிமென்ட்

-

kerámia +

பீங்கான்

-

kendő +

கைத்துணி

-

anyag +

துணி

-

pamut +

பருத்தி

-

kristály +

படிகம்

-

kosz +

அழுக்கு

-

ragasztó +

பசை

-

bőr +

பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-

fém +

உலோகம்

-

olaj +

எண்ணெய்

-

por +

பொடி

-

+

உப்பு

-

homok +

மணல்

-

hulladék +

வீணான பொருள்கள்

-

ezüst +

வெள்ளி

-

+

கல்

-

szalma +

வைக்கோல்

-

fa +

மரம்

-

gyapjú +

கம்பளி

-
sárgaréz
பித்தளை

-
cement
சிமென்ட்

-
kerámia
பீங்கான்

-
kendő
கைத்துணி

-
anyag
துணி

-
pamut
பருத்தி

-
kristály
படிகம்

-
kosz
அழுக்கு

-
ragasztó
பசை

-
bőr
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-
fém
உலோகம்

-
olaj
எண்ணெய்

-
por
பொடி

-

உப்பு

-
homok
மணல்

-
hulladék
வீணான பொருள்கள்

-
ezüst
வெள்ளி

-

கல்

-
szalma
வைக்கோல்

-
fa
மரம்

-
gyapjú
கம்பளி