கட்டிடக்கலை     
Építészet

-

építészet +

கட்டிடக்கலை

-

aréna +

அரங்கம்

-

pajta +

தானிய களஞ்சியம்

-

barokk +

ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-

tégla +

தொகுதி

-

téglaház +

செங்கல் வீடு

-

híd +

பாலம்

-

épület +

கட்டடம்

-

kastély +

அரண்மனை

-

katedrális +

தேவாலயம்

-

oszlop +

பத்தி

-

építkezés +

கட்டுமானத் தளம்

-

kupola +

குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-

homlokzat +

கட்டிடத்தின் முகப்பு

-

labdarúgó stadion +

கால்பந்து மைதானம்

-

vár +

கோட்டை

-

oromfal +

கேபிள்

-

kapu +

வாயிற் கதவு

-

favázas ház +

அரைமர வீடு

-

világítótorony +

கலங்கரை விளக்கம்

-

emlékmű +

நினைவுச் சின்னம்

-

mecset +

மசூதி

-

obeliszk +

சதுரத் தூபி

-

irodaház +

அலுவலக கட்டிடம்

-

tető +

கூரை

-

rom +

சிதைவு

-

állvány +

சாரம்

-

felhőkarcoló +

பல மாடிக் கட்டிடம்

-

függőhíd +

தொங்கு பாலம்

-

cserép +

தரை ஓடு

-
építészet
கட்டிடக்கலை

-
aréna
அரங்கம்

-
pajta
தானிய களஞ்சியம்

-
barokk
ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-
tégla
தொகுதி

-
téglaház
செங்கல் வீடு

-
híd
பாலம்

-
épület
கட்டடம்

-
kastély
அரண்மனை

-
katedrális
தேவாலயம்

-
oszlop
பத்தி

-
építkezés
கட்டுமானத் தளம்

-
kupola
குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-
homlokzat
கட்டிடத்தின் முகப்பு

-
labdarúgó stadion
கால்பந்து மைதானம்

-
vár
கோட்டை

-
oromfal
கேபிள்

-
kapu
வாயிற் கதவு

-
favázas ház
அரைமர வீடு

-
világítótorony
கலங்கரை விளக்கம்

-
emlékmű
நினைவுச் சின்னம்

-
mecset
மசூதி

-
obeliszk
சதுரத் தூபி

-
irodaház
அலுவலக கட்டிடம்

-
tető
கூரை

-
rom
சிதைவு

-
állvány
சாரம்

-
felhőkarcoló
பல மாடிக் கட்டிடம்

-
függőhíd
தொங்கு பாலம்

-
cserép
தரை ஓடு