சிறிய விலங்குகள்     
Kis állatok

-

hangya +

எறும்பு

-

bogár +

வண்டு

-

madár +

பறவை

-

kalitka +

பறவைக்கூண்டு

-

madáretető +

பறவை வீடு

-

dongó +

வண்டு

-

pillangó +

வண்ணாத்துப்பூச்சி

-

hernyó +

கம்பளிப்பூச்சி

-

százlábú +

பூரான்

-

rák +

நண்டு

-

légy +

-

béka +

தவளை

-

aranyhal +

தங்கமீன்

-

szöcske +

வெட்டுக்கிளி

-

tengerimalac +

வாலில்லாத பன்றி

-

hörcsög +

ஹாம்ஸ்டர்

-

sündisznó +

முள்ளம்பன்றி

-

kolibri +

ஹம்மிங்பேர்ட்

-

leguán +

உடும்பு

-

rovar +

பூச்சி

-

medúza +

ஜெல்லிமீன்

-

cica +

பூனைக் குட்டி

-

katicabogár +

பொன்வண்டு

-

gyík +

பல்லி

-

tetű +

பேன்

-

mormota +

மர்மொட்

-

szúnyog +

கொசு

-

egér +

சுண்டெலி

-

osztriga +

முத்துச் சிப்பி

-

skorpió +

தேள்

-

csikóhal +

கடல் குதிரை

-

kagyló +

சிப்பி

-

garnéla +

இறால்

-

pók +

சிலந்தி பூச்சி

-

pókháló +

சிலந்தி வலை

-

tengeri csillag +

நட்சத்திர மீன்

-

darázs +

குளவி

-
hangya
எறும்பு

-
bogár
வண்டு

-
madár
பறவை

-
kalitka
பறவைக்கூண்டு

-
madáretető
பறவை வீடு

-
dongó
வண்டு

-
pillangó
வண்ணாத்துப்பூச்சி

-
hernyó
கம்பளிப்பூச்சி

-
százlábú
பூரான்

-
rák
நண்டு

-
légy


-
béka
தவளை

-
aranyhal
தங்கமீன்

-
szöcske
வெட்டுக்கிளி

-
tengerimalac
வாலில்லாத பன்றி

-
hörcsög
ஹாம்ஸ்டர்

-
sündisznó
முள்ளம்பன்றி

-
kolibri
ஹம்மிங்பேர்ட்

-
leguán
உடும்பு

-
rovar
பூச்சி

-
medúza
ஜெல்லிமீன்

-
cica
பூனைக் குட்டி

-
katicabogár
பொன்வண்டு

-
gyík
பல்லி

-
tetű
பேன்

-
mormota
மர்மொட்

-
szúnyog
கொசு

-
egér
சுண்டெலி

-
osztriga
முத்துச் சிப்பி

-
skorpió
தேள்

-
csikóhal
கடல் குதிரை

-
kagyló
சிப்பி

-
garnéla
இறால்

-
pók
சிலந்தி பூச்சி

-
pókháló
சிலந்தி வலை

-
tengeri csillag
நட்சத்திர மீன்

-
darázs
குளவி