அலுவலகம்     
Munkahely

-

golyóstoll +

பந்துமுனை பேனா

-

szünet +

இடைவேளை

-

aktatáska +

கைப்பெட்டி

-

színes ceruza +

வண்ணப் பென்சில்

-

konferencia +

மாநாடு

-

konferenciaterem +

கலந்தாய்வு அறை

-

másolat +

நகல்

-

címjegyzék +

அடைவு

-

irattartó +

கோப்பு

-

iratszekrény +

கோப்பு அலமாரி

-

töltőtoll +

மையூற்று எழுதுகோல்

-

levél tálca +

கடிதத் தட்டு

-

kiemelő +

குறிப்போன்

-

füzet +

குறிப்பேடு

-

jegyzettömb +

குறிதாள் அட்டை

-

iroda +

அலுவலகம்

-

irodai szék +

அலுவலக நாற்காலி

-

túlóra +

மிகைநேரம்

-

gémkapocs +

காகிதக் கவ்வி

-

ceruza +

பென்சில்

-

lyukasztó +

துளைப்பி

-

széf +

பெட்டகம்

-

hegyező +

கூராக்கி

-

zúzott papír +

துண்டாக்கப்பட்ட காகிதம்

-

iratmegsemmisítő +

துருவுகருவி

-

spirálfűző +

பிணைப்பு சுழல்

-

gémkapocs +

பிணிப்பூசி

-

tűzőgép +

பிணிக்கை

-

írógép +

தட்டெழுத்து இயந்திரம்

-

munkahely +

பணிநிலையம்

-
golyóstoll
பந்துமுனை பேனா

-
szünet
இடைவேளை

-
aktatáska
கைப்பெட்டி

-
színes ceruza
வண்ணப் பென்சில்

-
konferencia
மாநாடு

-
konferenciaterem
கலந்தாய்வு அறை

-
másolat
நகல்

-
címjegyzék
அடைவு

-
irattartó
கோப்பு

-
iratszekrény
கோப்பு அலமாரி

-
töltőtoll
மையூற்று எழுதுகோல்

-
levél tálca
கடிதத் தட்டு

-
kiemelő
குறிப்போன்

-
füzet
குறிப்பேடு

-
jegyzettömb
குறிதாள் அட்டை

-
iroda
அலுவலகம்

-
irodai szék
அலுவலக நாற்காலி

-
túlóra
மிகைநேரம்

-
gémkapocs
காகிதக் கவ்வி

-
ceruza
பென்சில்

-
lyukasztó
துளைப்பி

-
széf
பெட்டகம்

-
hegyező
கூராக்கி

-
zúzott papír
துண்டாக்கப்பட்ட காகிதம்

-
iratmegsemmisítő
துருவுகருவி

-
spirálfűző
பிணைப்பு சுழல்

-
gémkapocs
பிணிப்பூசி

-
tűzőgép
பிணிக்கை

-
írógép
தட்டெழுத்து இயந்திரம்

-
munkahely
பணிநிலையம்