சுற்றுச்சூழல்     
Környezet

-

mezőgazdaság +

விவசாயம்

-

légszennyezés +

காற்று தூய்மைக் கேடு

-

hangyaboly +

எறும்புப் புற்று

-

csatorna +

கால்வாய்

-

part +

கடற்கரை

-

kontinens +

கண்டம்

-

patak +

சிற்றோடை

-

gát +

அணை

-

sivatag +

பாலைவனம்

-

dűne +

மணல் குன்று

-

mező +

நிலம்

-

erdő +

காடு

-

gleccser +

பனிக்கட்டி ஆறு

-

legelő +

ஹீத்

-

sziget +

தீவு

-

dzsungel +

காடு

-

táj +

இயற்கை நிலக்காட்சி

-

hegyek +

மலைகள்

-

nemzeti park +

இயற்கைப் பூங்கா

-

csúcs +

சிகரம்

-

halom +

குவியல்

-

tiltakozó menet +

எதிர்ப்புப் பேரணி

-

újrahasznosítás +

மறுசுழற்சி

-

tenger +

கடல்

-

füst +

புகை

-

szőlőhegy +

திராட்சைத் தோட்டம்

-

vulkán +

எரிமலை

-

hulladék +

கழிவு

-

vízszint +

நீர் மட்டம்

-
mezőgazdaság
விவசாயம்

-
légszennyezés
காற்று தூய்மைக் கேடு

-
hangyaboly
எறும்புப் புற்று

-
csatorna
கால்வாய்

-
part
கடற்கரை

-
kontinens
கண்டம்

-
patak
சிற்றோடை

-
gát
அணை

-
sivatag
பாலைவனம்

-
dűne
மணல் குன்று

-
mező
நிலம்

-
erdő
காடு

-
gleccser
பனிக்கட்டி ஆறு

-
legelő
ஹீத்

-
sziget
தீவு

-
dzsungel
காடு

-
táj
இயற்கை நிலக்காட்சி

-
hegyek
மலைகள்

-
nemzeti park
இயற்கைப் பூங்கா

-
csúcs
சிகரம்

-
halom
குவியல்

-
tiltakozó menet
எதிர்ப்புப் பேரணி

-
újrahasznosítás
மறுசுழற்சி

-
tenger
கடல்

-
füst
புகை

-
szőlőhegy
திராட்சைத் தோட்டம்

-
vulkán
எரிமலை

-
hulladék
கழிவு

-
vízszint
நீர் மட்டம்