சிப்பக்கட்டணம்     
Pengemasan

-

aluminium foil

அலுமினிய மென்தகடு

-

barel

பீப்பாய்

-

keranjang

கூடை

-

botol

புட்டி

-

kotak

பெட்டி

-

kotak cokelat

சாக்லெட் பெட்டி

-

karton

அட்டை

-

konten

உள்ளடக்கம்

-

krat

சட்டப்பெட்டி

-

amplop

உறை

-

simpul

முடிச்சு

-

kotak besi

உலோகப் பெட்டி

-

drum minyak

எண்ணெய் டிரம்

-

kemasan

சிப்பக்கட்டணம்

-

kertas

காகிதம்

-

kantong kertas

காகிதப் பை

-

plastik

நெகிழி

-

kaleng

கேன்

-

tas kanvas

தோள் பை

-

barel anggur

மது பீப்பாய்

-

botol anggur

மது பாட்டில்

-

kotak kayu

மரப் பெட்டி

-
aluminium foil
அலுமினிய மென்தகடு

-
barel
பீப்பாய்

-
keranjang
கூடை

-
botol
புட்டி

-
kotak
பெட்டி

-
kotak cokelat
சாக்லெட் பெட்டி

-
karton
அட்டை

-
konten
உள்ளடக்கம்

-
krat
சட்டப்பெட்டி

-
amplop
உறை

-
simpul
முடிச்சு

-
kotak besi
உலோகப் பெட்டி

-
drum minyak
எண்ணெய் டிரம்

-
kemasan
சிப்பக்கட்டணம்

-
kertas
காகிதம்

-
kantong kertas
காகிதப் பை

-
plastik
நெகிழி

-
kaleng
கேன்

-
tas kanvas
தோள் பை

-
barel anggur
மது பீப்பாய்

-
botol anggur
மது பாட்டில்

-
kotak kayu
மரப் பெட்டி