மதம்     
Agama

-

paskah +

ஈஸ்டர்

-

telur paskah +

ஈஸ்டர் முட்டை

-

malaikat +

தேவதூதன்

-

bel +

மணி

-

alkitab +

பைபிள்

-

uskup +

பாதிரியார்

-

berkat +

ஆசிர்வாதம்

-

budhisme +

புத்தமதம்

-

kekristenan +

கிறிஸ்துவ மதம்

-

hadiah natal +

கிறிஸ்துமஸ் பரிசு

-

pohon natal +

கிறிஸ்துமஸ் மரம்

-

gereja +

தேவாலயம்

-

peti mati +

சவப்பெட்டி

-

penciptaan +

உருவாக்கம்

-

patung salib yesus +

அறையப்பட்ட ஏசுவைக் கொண்ட சிலுவை

-

iblis +

பிசாசு

-

dewa +

கடவுள்

-

hinduisme +

இந்து மதம்

-

islam +

இஸ்லாமியம்

-

yudaisme +

யூத மதம்

-

meditasi +

தியானம்

-

mumi +

பதம் செய்யப்பட்ட சடலம்

-

muslim +

முஸ்லீம்

-

paus +

போப்பாண்டவர்

-

shalat +

பிரார்த்தனை

-

pendeta +

மதகுரு

-

agama +

மதம்

-

pelayanan +

கத்தோலிக்க மத பூஜை

-

sinagoga +

ஜெபக்கூடம்

-

candi +

கோவில்

-

makam +

கல்லறை

-
paskah
ஈஸ்டர்

-
telur paskah
ஈஸ்டர் முட்டை

-
malaikat
தேவதூதன்

-
bel
மணி

-
alkitab
பைபிள்

-
uskup
பாதிரியார்

-
berkat
ஆசிர்வாதம்

-
budhisme
புத்தமதம்

-
kekristenan
கிறிஸ்துவ மதம்

-
hadiah natal
கிறிஸ்துமஸ் பரிசு

-
pohon natal
கிறிஸ்துமஸ் மரம்

-
gereja
தேவாலயம்

-
peti mati
சவப்பெட்டி

-
penciptaan
உருவாக்கம்

-
patung salib yesus
அறையப்பட்ட ஏசுவைக் கொண்ட சிலுவை

-
iblis
பிசாசு

-
dewa
கடவுள்

-
hinduisme
இந்து மதம்

-
islam
இஸ்லாமியம்

-
yudaisme
யூத மதம்

-
meditasi
தியானம்

-
mumi
பதம் செய்யப்பட்ட சடலம்

-
muslim
முஸ்லீம்

-
paus
போப்பாண்டவர்

-
shalat
பிரார்த்தனை

-
pendeta
மதகுரு

-
agama
மதம்

-
pelayanan
கத்தோலிக்க மத பூஜை

-
sinagoga
ஜெபக்கூடம்

-
candi
கோவில்

-
makam
கல்லறை