மூலப்பொருட்கள்     
Bahan

-

kuningan +

பித்தளை

-

semen +

சிமென்ட்

-

keramik +

பீங்கான்

-

taplak +

கைத்துணி

-

kain +

துணி

-

katun +

பருத்தி

-

kristal +

படிகம்

-

kotoran +

அழுக்கு

-

lem +

பசை

-

kulit +

பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-

logam +

உலோகம்

-

minyak +

எண்ணெய்

-

bubuk +

பொடி

-

garam +

உப்பு

-

pasir +

மணல்

-

sampah +

வீணான பொருள்கள்

-

perak +

வெள்ளி

-

batu +

கல்

-

jerami +

வைக்கோல்

-

kayu +

மரம்

-

wol +

கம்பளி

-
kuningan
பித்தளை

-
semen
சிமென்ட்

-
keramik
பீங்கான்

-
taplak
கைத்துணி

-
kain
துணி

-
katun
பருத்தி

-
kristal
படிகம்

-
kotoran
அழுக்கு

-
lem
பசை

-
kulit
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-
logam
உலோகம்

-
minyak
எண்ணெய்

-
bubuk
பொடி

-
garam
உப்பு

-
pasir
மணல்

-
sampah
வீணான பொருள்கள்

-
perak
வெள்ளி

-
batu
கல்

-
jerami
வைக்கோல்

-
kayu
மரம்

-
wol
கம்பளி