வானிலை     
Cuaca

-

barometer

காற்றழுத்தமானி

-

awan

மேகம்

-

dingin

குளிர்ச்சி

-

bulan sabit

பிறைச் சந்திரன்

-

kegelapan

இருள்

-

kekeringan

வறட்சி

-

bumi

புவி

-

kabut

மூடுபனி

-

embun beku

பனி

-

lapisan es

கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-

panas

வெப்பம்

-

angin taufan

புயல்

-

tetesan es beku

உறை நீர் மணி

-

petir

மின்னல்

-

meteor

எரி நட்சத்திரம்

-

bulan

சந்திரன்

-

pelangi

வானவில்

-

tetes air hujan

மழைத்துளி

-

salju

பனி

-

serpihan salju

பனிச்செதில்

-

manusia salju

பனி மனிதன்

-

bintang

நட்சத்திரம்

-

badai

புயல்

-

gelombang badai

புயல் எழுச்சி

-

matahari

சூரியன்

-

sinar matahari

சூரியக் கதிர்கள்

-

matahari terbenam

சூரிய அஸ்தமனம்

-

termometer

வெப்பமானி

-

hujan badai

இடியுடன் கூடிய மழை

-

senja

அந்தி கருக்கல்

-

cuaca

வானிலை

-

kondisi basah

ஈரமான நிலை

-

angin

வீசும் காற்று

-
barometer
காற்றழுத்தமானி

-
awan
மேகம்

-
dingin
குளிர்ச்சி

-
bulan sabit
பிறைச் சந்திரன்

-
kegelapan
இருள்

-
kekeringan
வறட்சி

-
bumi
புவி

-
kabut
மூடுபனி

-
embun beku
பனி

-
lapisan es
கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-
panas
வெப்பம்

-
angin taufan
புயல்

-
tetesan es beku
உறை நீர் மணி

-
petir
மின்னல்

-
meteor
எரி நட்சத்திரம்

-
bulan
சந்திரன்

-
pelangi
வானவில்

-
tetes air hujan
மழைத்துளி

-
salju
பனி

-
serpihan salju
பனிச்செதில்

-
manusia salju
பனி மனிதன்

-
bintang
நட்சத்திரம்

-
badai
புயல்

-
gelombang badai
புயல் எழுச்சி

-
matahari
சூரியன்

-
sinar matahari
சூரியக் கதிர்கள்

-
matahari terbenam
சூரிய அஸ்தமனம்

-
termometer
வெப்பமானி

-
hujan badai
இடியுடன் கூடிய மழை

-
senja
அந்தி கருக்கல்

-
cuaca
வானிலை

-
kondisi basah
ஈரமான நிலை

-
angin
வீசும் காற்று