பெரிய விலங்குகள்     
Hewan besar

-

buaya aligator +

முதலை

-

tanduk rusa +

கிளைமான்கள்

-

babun +

பெருங்குரங்கு

-

beruang +

கரடி

-

kerbau +

எருமை

-

unta +

ஒட்டகம்

-

cheetah +

சிறுத்தைப்புலி

-

sapi +

மாடு

-

buaya +

முதலை

-

dinosaurus +

டைனோசர்

-

keledai +

கழுதை

-

naga +

டிராகன்

-

gajah +

யானை

-

jerapah +

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

gorila +

மனிதக்குரங்கு

-

kuda nil +

நீர்யானை

-

kuda +

குதிரை

-

kanguru +

கங்காரு

-

macan tutul +

சிறுத்தை

-

singa +

சிங்கம்

-

llama +

லாமா

-

lynx +

லின்க்ஸ்

-

monster +

அசாதாரன மிருகம்

-

moose +

கடமான்

-

burung unta +

தீக்கோழி

-

panda +

பாண்டா

-

babi +

பன்றி

-

beruang kutub +

துருவக் கரடி

-

puma +

பூமா

-

badak +

காண்டாமிருகம்

-

rusa jantan +

ஆண் கலைமான்

-

harimau +

புலி

-

beruang laut +

கடற்பசு

-

kuda liar +

காட்டு குதிரை

-

zebra +

வரிக்குதிரை

-
buaya aligator
முதலை

-
tanduk rusa
கிளைமான்கள்

-
babun
பெருங்குரங்கு

-
beruang
கரடி

-
kerbau
எருமை

-
unta
ஒட்டகம்

-
cheetah
சிறுத்தைப்புலி

-
sapi
மாடு

-
buaya
முதலை

-
dinosaurus
டைனோசர்

-
keledai
கழுதை

-
naga
டிராகன்

-
gajah
யானை

-
jerapah
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
gorila
மனிதக்குரங்கு

-
kuda nil
நீர்யானை

-
kuda
குதிரை

-
kanguru
கங்காரு

-
macan tutul
சிறுத்தை

-
singa
சிங்கம்

-
llama
லாமா

-
lynx
லின்க்ஸ்

-
monster
அசாதாரன மிருகம்

-
moose
கடமான்

-
burung unta
தீக்கோழி

-
panda
பாண்டா

-
babi
பன்றி

-
beruang kutub
துருவக் கரடி

-
puma
பூமா

-
badak
காண்டாமிருகம்

-
rusa jantan
ஆண் கலைமான்

-
harimau
புலி

-
beruang laut
கடற்பசு

-
kuda liar
காட்டு குதிரை

-
zebra
வரிக்குதிரை