சிப்பக்கட்டணம்     
Imballaggio

-

il foglio di alluminio

அலுமினிய மென்தகடு

-

la botte

பீப்பாய்

-

il cestino

கூடை

-

la bottiglia

புட்டி

-

il pacchetto

பெட்டி

-

la scatola di cioccolatini

சாக்லெட் பெட்டி

-

il cartone

அட்டை

-

il contenuto

உள்ளடக்கம்

-

la cassa

சட்டப்பெட்டி

-

la busta

உறை

-

i nodi

முடிச்சு

-

la scatola in metallo

உலோகப் பெட்டி

-

il barile

எண்ணெய் டிரம்

-

l'imballaggio

சிப்பக்கட்டணம்

-

la carta

காகிதம்

-

il sacchetto di carta

காகிதப் பை

-

la plastica

நெகிழி

-

lo lattina

கேன்

-

la borsetta

தோள் பை

-

il barile di vino

மது பீப்பாய்

-

la bottiglia di vino

மது பாட்டில்

-

la scatola di legno

மரப் பெட்டி

-
il foglio di alluminio
அலுமினிய மென்தகடு

-
la botte
பீப்பாய்

-
il cestino
கூடை

-
la bottiglia
புட்டி

-
il pacchetto
பெட்டி

-
la scatola di cioccolatini
சாக்லெட் பெட்டி

-
il cartone
அட்டை

-
il contenuto
உள்ளடக்கம்

-
la cassa
சட்டப்பெட்டி

-
la busta
உறை

-
i nodi
முடிச்சு

-
la scatola in metallo
உலோகப் பெட்டி

-
il barile
எண்ணெய் டிரம்

-
l'imballaggio
சிப்பக்கட்டணம்

-
la carta
காகிதம்

-
il sacchetto di carta
காகிதப் பை

-
la plastica
நெகிழி

-
lo lattina
கேன்

-
la borsetta
தோள் பை

-
il barile di vino
மது பீப்பாய்

-
la bottiglia di vino
மது பாட்டில்

-
la scatola di legno
மரப் பெட்டி