தொழில்     
Professioni

-

l'architetto

கட்டிடக் கலைஞர்

-

l'astronauta

விண்வெளி வீரர்

-

il parrucchiere

நாவிதர்

-

il fabbro

கொல்லன்

-

il pugile

குத்துச்சண்டை வீர்ர்

-

il torero

எருது அடக்குபவர்

-

il burocrate

அதிகாரி

-

il viaggio di lavoro

வணிகப் பயணம்

-

l'uomo d'affari

தொழிலதிபர்

-

il macellaio

கசாப்புக்காரன்

-

il meccanico

கார் மெக்கானிக்

-

il custode

பொறுப்பாளர்

-

la signora delle pulizie

சுத்தப்படுத்தும் பெண்மனி

-

il pagliaccio

கோமாளி

-

il collega

உடன் பணியாற்றுபவர்

-

il direttore

இசைக்குழுவை வழிநட்த்துபவர்

-

il cuoco

சமையற்காரர்

-

il cowboy

ஆயன்

-

il dentista

பல் மருத்துவர்

-

il detective

துப்பறிவாளர்

-

il subacqueo

ஆழ்கடல் நீச்சல்காரர்

-

il medico

வைத்தியர்

-

il dottore

மருத்துவர்

-

l'elettricista

மின்சாரப் பணியாளர்

-

la studentessa

பெண் மாணவர்

-

il vigile del fuoco

தீயணைப்பு வீர்ர்

-

il pescatore

மீனவர்

-

il calciatore

கால்பந்து வீரர்

-

il gangster

கொள்ளைக்கூட்டக்காரன்

-

il giardiniere

தோட்டக்காரன்

-

il golfista

கோல்ப் விளையாடுபவர்

-

il chitarrista

கிட்டார் வாசிப்பவர்

-

il cacciatore

வேட்டைக்காரன்

-

il designer d'interni

உள்ளக வடிவமைப்பாளர்

-

il giudice

நீதிபதி

-

il canottiere

பனிக்கடல் படகோட்டி

-

il mago

மந்திரவாதி

-

lo studente

ஆண் மாணவர்

-

il maratoneta

மாரத்தான் ஓட்டப்பந்தய வீர்ர்

-

il musicista

இசைக் கலைஞர்

-

la suora

கன்னிகாஸ்த்ரீ

-

il lavoro

தொழில்

-

l'oculista

கண் மருத்துவர்

-

l'ottico

மூக்குக்கண்ணாடி விற்பவர்

-

il pittore

வண்ணம் பூசுபவர்

-

il ragazzo dei giornali

செய்தித்தாள் விநியோகிப்பவர்

-

il fotografo

நிழற்படம் எடுப்பவர்

-

il pirata

கப்பற் கொள்ளைக்காரன்

-

l'idraulico

குழாய் செப்பனிடுபவர்

-

il poliziotto

போலீஸ்காரர்

-

il fattorino

சுமை தூக்குபவர்

-

il prigioniero

கைதி

-

la segretaria

காரியதரிசி

-

la spia

வேவுக்காரன்

-

il chirurgo

அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்

-

l'insegnante

ஆசிரியர்

-

il ladro

திருடன்

-

il camionista

லாரி டிரைவர்

-

la disoccupazione

வேலையில்லாமை

-

la cameriera

பணியாளர்

-

la lavavetri

ஜன்னல் துப்புரவாளர்

-

il lavoro

வேலை

-

il lavoratore

தொழிலாளி

-
l'architetto
கட்டிடக் கலைஞர்

-
l'astronauta
விண்வெளி வீரர்

-
il parrucchiere
நாவிதர்

-
il fabbro
கொல்லன்

-
il pugile
குத்துச்சண்டை வீர்ர்

-
il torero
எருது அடக்குபவர்

-
il burocrate
அதிகாரி

-
il viaggio di lavoro
வணிகப் பயணம்

-
l'uomo d'affari
தொழிலதிபர்

-
il macellaio
கசாப்புக்காரன்

-
il meccanico
கார் மெக்கானிக்

-
il custode
பொறுப்பாளர்

-
la signora delle pulizie
சுத்தப்படுத்தும் பெண்மனி

-
il pagliaccio
கோமாளி

-
il collega
உடன் பணியாற்றுபவர்

-
il direttore
இசைக்குழுவை வழிநட்த்துபவர்

-
il cuoco
சமையற்காரர்

-
il cowboy
ஆயன்

-
il dentista
பல் மருத்துவர்

-
il detective
துப்பறிவாளர்

-
il subacqueo
ஆழ்கடல் நீச்சல்காரர்

-
il medico
வைத்தியர்

-
il dottore
மருத்துவர்

-
l'elettricista
மின்சாரப் பணியாளர்

-
la studentessa
பெண் மாணவர்

-
il vigile del fuoco
தீயணைப்பு வீர்ர்

-
il pescatore
மீனவர்

-
il calciatore
கால்பந்து வீரர்

-
il gangster
கொள்ளைக்கூட்டக்காரன்

-
il giardiniere
தோட்டக்காரன்

-
il golfista
கோல்ப் விளையாடுபவர்

-
il chitarrista
கிட்டார் வாசிப்பவர்

-
il cacciatore
வேட்டைக்காரன்

-
il designer d'interni
உள்ளக வடிவமைப்பாளர்

-
il giudice
நீதிபதி

-
il canottiere
பனிக்கடல் படகோட்டி

-
il mago
மந்திரவாதி

-
lo studente
ஆண் மாணவர்

-
il maratoneta
மாரத்தான் ஓட்டப்பந்தய வீர்ர்

-
il musicista
இசைக் கலைஞர்

-
la suora
கன்னிகாஸ்த்ரீ

-
il lavoro
தொழில்

-
l'oculista
கண் மருத்துவர்

-
l'ottico
மூக்குக்கண்ணாடி விற்பவர்

-
il pittore
வண்ணம் பூசுபவர்

-
il ragazzo dei giornali
செய்தித்தாள் விநியோகிப்பவர்

-
il fotografo
நிழற்படம் எடுப்பவர்

-
il pirata
கப்பற் கொள்ளைக்காரன்

-
l'idraulico
குழாய் செப்பனிடுபவர்

-
il poliziotto
போலீஸ்காரர்

-
il fattorino
சுமை தூக்குபவர்

-
il prigioniero
கைதி

-
la segretaria
காரியதரிசி

-
la spia
வேவுக்காரன்

-
il chirurgo
அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்

-
l'insegnante
ஆசிரியர்

-
il ladro
திருடன்

-
il camionista
லாரி டிரைவர்

-
la disoccupazione
வேலையில்லாமை

-
la cameriera
பணியாளர்

-
la lavavetri
ஜன்னல் துப்புரவாளர்

-
il lavoro
வேலை

-
il lavoratore
தொழிலாளி