இயற்கை     
Natura

-

l'arco +

வளைவு

-

il fienile +

தானியக் களஞ்சியம்

-

la baia +

விரிகுடா

-

la spiaggia +

கடற்கரை

-

la bolla +

நீர்க்குமிழி

-

la grotta +

குகை

-

la fattoria +

பண்ணை

-

il fuoco +

தீ

-

l'impronta +

கால் தடம்

-

il globo +

உலகம்

-

il raccolto +

அறுவடை

-

la balla di fieno +

வைக்கோல் கட்டு

-

il lago +

ஏரி

-

la foglia +

இலை

-

la montagna +

மலை

-

l'oceano +

சமுத்திரம்

-

il panorama +

அகலப் பரப்புக் காட்சி

-

le roccie +

பாறை

-

la sorgente +

வசந்தகாலம்

-

la palude +

சதுப்பு நிலம்

-

l'albero +

மரம்

-

il tronco d'albero +

அடிமரம்

-

la valle +

பள்ளத்தாக்கு

-

la vista +

காட்சி

-

il getto d'acqua +

நீர் ஊற்று

-

la cascata +

நீர்வீழ்ச்சி

-

l'onda +

அலை

-
l'arco
வளைவு

-
il fienile
தானியக் களஞ்சியம்

-
la baia
விரிகுடா

-
la spiaggia
கடற்கரை

-
la bolla
நீர்க்குமிழி

-
la grotta
குகை

-
la fattoria
பண்ணை

-
il fuoco
தீ

-
l'impronta
கால் தடம்

-
il globo
உலகம்

-
il raccolto
அறுவடை

-
la balla di fieno
வைக்கோல் கட்டு

-
il lago
ஏரி

-
la foglia
இலை

-
la montagna
மலை

-
l'oceano
சமுத்திரம்

-
il panorama
அகலப் பரப்புக் காட்சி

-
le roccie
பாறை

-
la sorgente
வசந்தகாலம்

-
la palude
சதுப்பு நிலம்

-
l'albero
மரம்

-
il tronco d'albero
அடிமரம்

-
la valle
பள்ளத்தாக்கு

-
la vista
காட்சி

-
il getto d'acqua
நீர் ஊற்று

-
la cascata
நீர்வீழ்ச்சி

-
l'onda
அலை