மதம்     
Religione

-

la Pasqua +

ஈஸ்டர்

-

l'uovo di Pasqua +

ஈஸ்டர் முட்டை

-

l'angelo +

தேவதூதன்

-

la campana +

மணி

-

la bibbia +

பைபிள்

-

il vescovo +

பாதிரியார்

-

la benedizione +

ஆசிர்வாதம்

-

il Buddismo +

புத்தமதம்

-

il Cristianesimo +

கிறிஸ்துவ மதம்

-

il regalo di Natale +

கிறிஸ்துமஸ் பரிசு

-

l'albero di Natale +

கிறிஸ்துமஸ் மரம்

-

la chiesa +

தேவாலயம்

-

la bara +

சவப்பெட்டி

-

la creazione +

உருவாக்கம்

-

il crocifisso +

அறையப்பட்ட ஏசுவைக் கொண்ட சிலுவை

-

il diavolo +

பிசாசு

-

il dio +

கடவுள்

-

l'Induismo +

இந்து மதம்

-

l'Islam +

இஸ்லாமியம்

-

l'Ebraismo +

யூத மதம்

-

la meditazione +

தியானம்

-

la mummia +

பதம் செய்யப்பட்ட சடலம்

-

il musulmano +

முஸ்லீம்

-

il papa +

போப்பாண்டவர்

-

la preghiera +

பிரார்த்தனை

-

il sacerdote +

மதகுரு

-

la religione +

மதம்

-

il servizio religioso +

கத்தோலிக்க மத பூஜை

-

la sinagoga +

ஜெபக்கூடம்

-

il tempio +

கோவில்

-

la tomba +

கல்லறை

-
la Pasqua
ஈஸ்டர்

-
l'uovo di Pasqua
ஈஸ்டர் முட்டை

-
l'angelo
தேவதூதன்

-
la campana
மணி

-
la bibbia
பைபிள்

-
il vescovo
பாதிரியார்

-
la benedizione
ஆசிர்வாதம்

-
il Buddismo
புத்தமதம்

-
il Cristianesimo
கிறிஸ்துவ மதம்

-
il regalo di Natale
கிறிஸ்துமஸ் பரிசு

-
l'albero di Natale
கிறிஸ்துமஸ் மரம்

-
la chiesa
தேவாலயம்

-
la bara
சவப்பெட்டி

-
la creazione
உருவாக்கம்

-
il crocifisso
அறையப்பட்ட ஏசுவைக் கொண்ட சிலுவை

-
il diavolo
பிசாசு

-
il dio
கடவுள்

-
l'Induismo
இந்து மதம்

-
l'Islam
இஸ்லாமியம்

-
l'Ebraismo
யூத மதம்

-
la meditazione
தியானம்

-
la mummia
பதம் செய்யப்பட்ட சடலம்

-
il musulmano
முஸ்லீம்

-
il papa
போப்பாண்டவர்

-
la preghiera
பிரார்த்தனை

-
il sacerdote
மதகுரு

-
la religione
மதம்

-
il servizio religioso
கத்தோலிக்க மத பூஜை

-
la sinagoga
ஜெபக்கூடம்

-
il tempio
கோவில்

-
la tomba
கல்லறை