மூலப்பொருட்கள்     
Materiali

-

l'ottone

பித்தளை

-

il cemento

சிமென்ட்

-

la ceramica

பீங்கான்

-

la tela

கைத்துணி

-

il tessuto

துணி

-

il cotone

பருத்தி

-

il cristallo

படிகம்

-

la sporcizia

அழுக்கு

-

la colla

பசை

-

la pelle

பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-

il metallo

உலோகம்

-

l'olio

எண்ணெய்

-

la polvere

பொடி

-

il sale

உப்பு

-

la sabbia

மணல்

-

il rottame

வீணான பொருள்கள்

-

l'argento

வெள்ளி

-

la pietra

கல்

-

la paglia

வைக்கோல்

-

il legno

மரம்

-

la lana

கம்பளி

-
l'ottone
பித்தளை

-
il cemento
சிமென்ட்

-
la ceramica
பீங்கான்

-
la tela
கைத்துணி

-
il tessuto
துணி

-
il cotone
பருத்தி

-
il cristallo
படிகம்

-
la sporcizia
அழுக்கு

-
la colla
பசை

-
la pelle
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-
il metallo
உலோகம்

-
l'olio
எண்ணெய்

-
la polvere
பொடி

-
il sale
உப்பு

-
la sabbia
மணல்

-
il rottame
வீணான பொருள்கள்

-
l'argento
வெள்ளி

-
la pietra
கல்

-
la paglia
வைக்கோல்

-
il legno
மரம்

-
la lana
கம்பளி