மூலப்பொருட்கள்     
Materiali

-

l'ottone +

பித்தளை

-

il cemento +

சிமென்ட்

-

la ceramica +

பீங்கான்

-

la tela +

கைத்துணி

-

il tessuto +

துணி

-

il cotone +

பருத்தி

-

il cristallo +

படிகம்

-

la sporcizia +

அழுக்கு

-

la colla +

பசை

-

la pelle +

பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-

il metallo +

உலோகம்

-

l'olio +

எண்ணெய்

-

la polvere +

பொடி

-

il sale +

உப்பு

-

la sabbia +

மணல்

-

il rottame +

வீணான பொருள்கள்

-

l'argento +

வெள்ளி

-

la pietra +

கல்

-

la paglia +

வைக்கோல்

-

il legno +

மரம்

-

la lana +

கம்பளி

-
l'ottone
பித்தளை

-
il cemento
சிமென்ட்

-
la ceramica
பீங்கான்

-
la tela
கைத்துணி

-
il tessuto
துணி

-
il cotone
பருத்தி

-
il cristallo
படிகம்

-
la sporcizia
அழுக்கு

-
la colla
பசை

-
la pelle
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-
il metallo
உலோகம்

-
l'olio
எண்ணெய்

-
la polvere
பொடி

-
il sale
உப்பு

-
la sabbia
மணல்

-
il rottame
வீணான பொருள்கள்

-
l'argento
வெள்ளி

-
la pietra
கல்

-
la paglia
வைக்கோல்

-
il legno
மரம்

-
la lana
கம்பளி