கலைகள்     
Arte

-

l'applauso +

கைதட்டல்

-

l'arte +

கலை

-

l'inchino +

வணங்குதல்

-

il pennello +

தூரிகை

-

il libro da colorare +

வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்

-

la ballerina +

நடனமாது

-

il disegno +

சித்திரம்

-

la galleria d'arte +

கலைக்கூடம்

-

la vetrata +

கண்ணாடி ஜன்னல்

-

il graffito +

பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை

-

l'artigianato +

கைவினைக் கலை

-

il mosaico +

மொசைக்

-

l'affresco +

சுவர்ச் சித்திரங்கள்

-

il museo +

அருங்காட்சியகம்

-

l'esecuzione +

செயல்திறன்

-

il quadro +

படம்

-

la poesia +

கவிதை

-

la scultura +

சிற்பம்

-

l'inno +

பாட்டு

-

la statua +

சிலை

-

l'acquerello +

நீர் வண்ணங்கள்

-
l'applauso
கைதட்டல்

-
l'arte
கலை

-
l'inchino
வணங்குதல்

-
il pennello
தூரிகை

-
il libro da colorare
வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்

-
la ballerina
நடனமாது

-
il disegno
சித்திரம்

-
la galleria d'arte
கலைக்கூடம்

-
la vetrata
கண்ணாடி ஜன்னல்

-
il graffito
பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை

-
l'artigianato
கைவினைக் கலை

-
il mosaico
மொசைக்

-
l'affresco
சுவர்ச் சித்திரங்கள்

-
il museo
அருங்காட்சியகம்

-
l'esecuzione
செயல்திறன்

-
il quadro
படம்

-
la poesia
கவிதை

-
la scultura
சிற்பம்

-
l'inno
பாட்டு

-
la statua
சிலை

-
l'acquerello
நீர் வண்ணங்கள்